Kvarteret Björnen i Varberg. En gul tegelbyggnad i två våningar omgiven av gröna gräsmattor och träd. Cyklar står parkerade utanför huset.

  Kvarteret Björnen

  Fastigheten kvarteret Björnen ligger centralt i ett bostadsområde nära Varbergs centrum. År 2015 byggde Varbergs Fastighets AB om en stor del av fastigheten om till friskola. Kunskapsskolan är en årskurs 4-9 skola med 420 elever.

  Övriga verksamheter i fastigheten är Varbergs bordtennisklubb, Varbergs skateboardklubb, verkstad, FMCK och kontor.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Björnen 7

  Byggår

  1950-tal

  Arkitekt

  Hans Nygren och Sven Nygren Ark

  BTA (Bruttoarea)

  5 369 m2

  Tillgänglighet

  Fastigheten kv Björnen är tillgängligt för alla. Här finns anpassade parkeringsplatser, hiss och RWC.