Gammal byggnad med välvt tak, fönster med spröjs och två gammaldags portar.

  Magasinet

  Magasinet ligger centralt i Varbergs hamn ute på den så kallade "Hoken". Det är ursprungligen byggt som varvshus på 1920-30-talet. Tidigare låg Stenaterminalen här, byggd som ett skal omkring Magasinet.

  Den gamla färjeterminalen i Varbergs hamn. Långsträckt byggnad med många fönster speglas i hamnbassängens vatten. En segelbåt ligger förtöjd.

  Europafärjan flyttade in 1960 och gjorde en stor ombyggnation ca 1975. I samband med att färjan lämnat Varberg för gott, 31/1 2020, hade Stenaterminalen tjänat ut sitt syfte och revs vintern 2021/2022 för att lämna plats åt den nya stadsdelen Västerport.

  Rivning med stor försiktighet

  Under "skalet" på delar av Stenaterminalen fanns rester av det gamla varvshuset/magasinet från 1920-talet. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och skulle om möjligt bevaras. Därför gjordes rivningen med största försiktighet.

  Mer information om rivningsprojektet

  Varbergs Fastighets AB förvärvade byggnaden 2013.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Getakärr 9:14

  Byggår

  1920/30-tal samt 1970-tal

  Arkitekt

  Gert Karlsson konstruktionsbyrå

  BTA (Bruttoarea)

  2 373 m2

  Tillgänglighet

  -