En gul byggnad med välvt tak mot en blå himmel. Rosa blommor i förgrunden

  Magasinet

  Magasinet ligger centralt i Varbergs hamn ute på den så kallade "Hoken". Det är ursprungligen byggt som varvshus på 1920-30-talet. Tidigare låg Stenaterminalen här, byggd som ett skal omkring Magasinet.

  Den gamla färjeterminalen i Varbergs hamn. Långsträckt byggnad med många fönster speglas i hamnbassängens vatten. En segelbåt ligger förtöjd.

  Europafärjan flyttade in 1960 och gjorde en stor ombyggnation ca 1975. I samband med att färjan lämnat Varberg för gott, 31/1 2020, hade Stenaterminalen tjänat ut sitt syfte och revs vintern 2021/2022 för att lämna plats åt den nya stadsdelen Västerport.

  Rivning med stor försiktighet

  Under "skalet" på delar av Stenaterminalen fanns rester av det gamla varvshuset/magasinet från 1920-talet. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och skulle om möjligt bevaras. Därför gjordes rivningen med största försiktighet.

  Mer information om rivningsprojektet

  Ambitioner om en myllrande plats

  Målsättningen är att Magasinet ska användas till publik verksamhet. Detaljplanen tillåter endast kontor eller lager i, vilket inte bidrar till det liv och rörelse vi önskar. Däremot har ett tillfälligt bygglov blivit beviljat, som innebär att Magasinet kan användas för flera olika verksamheter. Arbetet med att hitta en aktör pågår.

  - Magasinet på Hoken är en flexibel yta på en fantastisk plats. Vi vill skapa en härligt myller där, säger Lina Persson, affärsutvecklare och kulturgeograf, VFAB

  En del av Västerport

  Platsens är en del av den nya stadsdelen Västerport. Fram tills det att vi vet hur den långsiktiga planen för Hoken ser ut, är målsättningen att skapa utrymme för publik verksamhet som ska bidra till liv och rörelse i hamnen.

  Varbergs Fastighets AB förvärvade byggnaden 2013.

  Gammalt fönster med spröjs. Fönstrets ovandel är bågformat.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Getakärr 9:14

  Byggår

  1920/30-tal samt 1970-tal

  Arkitekt

  Gert Karlsson konstruktionsbyrå

  BTA (Bruttoarea)

  2 373 m2

  Tillgänglighet

  -

  Kontakt

  Vill du komma i kontakt med fastighetsteamet som har hand om Magasinet?

  Alla kontaktuppgifter finns här