Drönarbild. Två äldre byggnader i tegel vid kajkanten. I vattnet ligger en fiskebåt förtöjd. 

  Tullhuset

  Det vackra Tullhuset i Varbergs hamn byggdes 1883 och ligger i den äldsta, södra delen av hamnen. Varbergs Fastighets AB har sin hemadress här.

  I Varbergs hamn, strax intill kajkanten ligger kulturpärlan Tullhuset från 1800-talet. Ett stenkast bort ligger Kallbadhuset, barnens badstrand, Varbergs fästning och strandpromenaden.

  Kommunens hamnkontor och föreningen Flottans män bedriver idag verksamhet i Tullhuset, även Varbergs Fastighets AB har sin verksamhet här. På vindsvåningen huserar Campus Varberg.

  Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde avseende bland annat arkitektur- och samhällshistoria. Den har också ett stort värde för Varbergs identitet som hamn- och handelsstad.

  Varbergs Fastighets AB har ägt och förvaltat huset sedan januari 2017. På sikt är tanken att en mer publik verksamhet ska bedrivas i Tullhuset.

  Historia om Tullhuset

  Det vackra Tullhuset i Varbergs hamn har haft en central betydelse för staden Varberg. Tullhuset byggdes år 1883 och i 130 år bedrevs tullverksamhet i huset.

  Stadsingenjör Henrik Holmberg ritade byggnaden i en för tiden typisk stil – medeltida arkitektur. Fasaden är klädd i gult tegel från danska Jylland och Varbergs hamn ansågs i sextio år vara optimal för färjetrafik till just västra Danmark. Viss maritim anknytning bedrivs fortfarande i huset, kommunens hamnkontor och Flottans män har sin verksamhet i lokalerna. På hela bottenvåningen huserar fastighetens förvaltare Varbergs Fastighets AB.

  Gammalt vykort från 1901 som visar Tullhuset och det gamla varmbadhuset.

  Vykort daterat till år 1901. Till höger om Tullhuset syns Varbergs gamla varmbadhus. Fotograf: Okänd/Hallands kulturhistoriska museum.

  Tullhuset byggdes år 1883 och ligger i den äldsta, södra delen av hamnen. Byggnaden omges av två andra, för Varberg, karaktäristiska riktmärken – Börjessonska stenmagasinet och Kallbadhuset. Redan i mitten av 1600-talet blev Varberg skyldiga att hålla ett tull- och packhus. Staden fick stapelrätt år 1646, vilket innebar att de fick rätt att importera och exportera varor. Nu kunde alltså Varberg bedriva handel med utlandet. Statlig tull – ”Stora sjötullen” - skulle tas ut vid import och export av varor som transporterades sjövägen till och från Sverige. Motsvarande för inhemska varor var ”Lilla tullen”.

  Man tror att det på den här tiden låg en tullkammare på den plats där Stadshotellet ligger idag. År 1781 stod ett nytt rådhus klart i Varberg och i det huset inrymdes även tullens lokaler.

  Förr i tiden fanns en mängd inrikes skattebörder av tullkaraktär – Vi har redan nämnt ”Lilla tullen” som fanns mellan åren 1622-1810. ”Accis” är en annan historiskt vanlig beteckning på punktskatter, den administrerades av lanttull- och accisverket. Accis togs ut av staden lokalt. Vid varje infart skulle det finnas ett tullhus. Östertull var ett av stadens tre hus där tillresande betalade lanttull och accis för varor som de skulle sälja i staden. Trähuset finns kvar än idag och ligger vid Engelbrektsgatan.

  Modern hamn med nytt Tullhus

  Varbergs hamns historia är gedigen. Mycket har hänt och utvecklats genom åren. År 1784 får privata aktörer ”Bro Intressenterne”, tillstånd att uppföra en hamnbrygga. De får också lov att ta upp hamntaxa. Men ganska snart förändras förutsättningarna. Båtar och fartyg blir allt större och mer djupgående, samtidigt som viken innanför Getterön blir grundare. 100 år efter att första hamnbryggan byggts är hamndjupet endast 1.5 meter. Till slut tar Varbergs stad över ansvaret år 1844 och nu börjar det hända grejer. Det muddras, byggs på en hamnpir och en hundra meter lång stensatt kaj. Ångfartyg lägger till i Varberg varje vecka, textilindustrin i Sjuhäradsbygden har tagit ordentlig fart. Samtidigt etableras stenindustrin i Varberg.

  Med ökande utrikeshandel fanns behov av större och bättre lokaler för tullen. Stadsfullmäktige beslutade att uppföra en ny tullhusbyggnad i hamnen.

  Medeltida arkitektur

  År 1883 var byggnationen av Tullhuset klar. Den eleganta byggnaden ritades av stadsingenjör Henrik Holmberg. Han inkom med tre förslag - stadsfullmäktiges val föll på det största alternativet. Holmberg gjorde ett stilsäkert val när han ritade huset i nordtysk renässansstil. Några år senare lät även Strömstad bygga ett tullhus efter Varbergs ritningar

  Uppförandet av Tullhuset var ett prestigeobjekt för staden. Tvåvåningsbyggnaden med medeltida arkitektur låg helt rätt i tiden. Från havet exponeras byggnaden väl. Fasaden är klädd med gult tegel, med dekor av rött tegel. Fönstren är pampigt rundbågiga, allt på en husgrund av granit.

  Tullhuset och det gamla varmbadhuset, historisk bild från 1910-1919.

  Fotot är taget mellan åren 1910-1919. Till vänster Tullhuset och till höger det gamla varmbadhuset. Fotograf: Mathsson Edvard/Hallands kulturhistoriska museum.

  Ökad handel, tullservice och spedition

  Tullhuset hade en central betydelse för Varberg och ett stort värde för dess identitet som hamn- och handelsstad. Ungefär samtidigt som det nya Tullhuset stod på plats hade Varberg fått järnvägsförbindelse först med Borås och några år senare med Halmstad och Göteborg. Spåren leds vidare ner till hamnen och i kombination med fartygstrafik ökar godsvolymerna kraftigt. Bomull, lin, stenkol, foder, kolonialvaror är några av de varor som importeras. För export står främst huggen sten, spannmål och trävaror. Idag är Varbergs hamn störst i Sverige på sågade trävaror och en viktig utskeppningshamn för pappersmassa.

  Ett hus med mycket historia

  Fram till och med år 2003 fanns Tullverket i huset, alltså huserade de där i 130 år, en svindlande tanke. I sextio år fanns också skeppsmäklar- och speditionsföretaget Victor Krook & CO AB i Tullhuset. Idag står ”Flottans män” och kommunens hamnkontor för den maritima kopplingen.

  Historisk bild från Varbergs hamn, taget på 1970-talet.

  Foto från hamnen. Taget någon gång på 1970-talet, före våren år 1978, då magasinet mitt i bilden revs. Fotograf: Okänd/Hallands kulturhistoriska museum.

  Men även andra verksamheter har tagit plats i huset genom åren. Varbergs rundradiostation är värd att nämna. De genomförde lokala radiosändningar och ökade intresset för rundradio och fick på så vis fler att teckna licens för riksradion. Och när vi ändå är inne på tekniktemat så måste vi såklart skriva om det världsomvälvande företag som flyttade in i lokalerna i slutet av 1900-talet - Lunarworks. De drev ungdomssajten Lunarstorm som anses vara världens första plattform för sociala medier. Nordens första digitala webbmötesplats hade som mest 1.2 miljoner medlemmar. Namnet Lunarstorm kan ungefär översättas till “månstorm”.

  Förändringar genom åren

  Mellan åren 2005-2009 genomfördes en bebyggelseinventering i Varberg. Tullhuset graderades då till klass A. Den högsta bevarandeklassen. Det är husets exteriör som främst ses ha kulturhistoriskt värde. Ett flertal om- och tillbyggnader har gjorts genom åren. En av de större skedde på 1920-talet. Då hade byggnaden två flyglar och innergården mellan dessa byggdes in, för att göra bottenvåningen större. På 1950-talet gjordes en flytt av trapphuset. År 2017 uppfördes fem takkupor och samtidigt inreddes vindsvåningen. Förändringar utvändigt har gjorts i samklang med byggnadens arkitektur.

  Varbergs fastighets AB har ägt och förvaltat huset sedan år 2017 och har i dagsläget sitt kontor här. På sikt är tanken att en mer publik verksamhet ska bedrivas i Tullhuset och kunna njuta av havets skådespel - i stilla bleke och rytande stormar.

  Barnens badstrand och Tullhuset, historisk bild från 1930-talet.

  Fotot är daterat till 30-talet. Badande som plaskar vid Barnens badstrand. i bakgrunden Tullhuset. Fotograf: Almqvist & Cöster/Hallands kulturhistoriska museum.

  Hitta till Tullhuset

  Är du nyfiken på var Tullhuset ligger? Alla våra fastigheter är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Getakärr 3:46

  Byggår

  1883

  Arkitekt

  Stadsingenjör Henrik Holmberg

  BTA (Bruttoarea)

  1 189 m²

  Tillgänglighet

  I anslutning till Tullhuset finns tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser, ramp till entrén och trapphiss till första plan. Här finns RWC.

  Kontakt

  Är du hyresgäst och vill komma i kontakt med oss som arbetar med din fastighet?

  Alla kontaktuppgifter finns här