Utveckling

  Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra fastigheter, byggnader och lokaler. Det görs med fokus på långsiktighet för Varberg, det aktuella området och våra hyresgäster.

  Här hittar du några av de pågående utvecklingsprojekten hos oss på Varbergs Fastighets AB.

  Tullhuset och Kallbadhuset

  Vi utreder förutsättningarna för utveckling av Tullhuset och Kallbadhuset. Ett projekt som ska resultera i att Tullhuset blir en mer publik plats som tillför liv och rörelse till hamnområdet större delen av dygnet och året.

  Ambitionen är att Tullhuset byggs om till hotell- och restaurangverksamhet. Att Tullhuset tillsammans med Kallbadhuset ska bli punkten som knyter samman det nya (Västerport) med det gamla. Platsen ska varsamt utvecklas, med koppling till historien, för att möta framtidens behov.

  Status: Rekrytering pågår av operatör som vill bedriva verksamhet i Tullhuset och Kallbadhuset.


  Cuneyt Alkan

  Affärsutvecklare Tullhuset och Kallbadhuset

  Cuneyt Alkan

  E-post: Cuneyt.alkan@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 11

  Magasin 7 och fjärrkyleanläggning

  Vi har lämnat in planansökan för fastighet Getakärr 9:9 i hamnområdet som bolaget äger. Planansökan gäller endast en del av fastigheten.

  Kartbild över en del av hamnområdet. Mitt på är fastigheten Getakärr 9:9 markerad i streckad linje.

  Streckad linje är fastighet Getakärr 9:9, den skuggade ytan är den del som planansökan gäller.

  Projektet går under arbetsnamnet Magasin 7 och syftar till att möjliggöra för en fjärrkyleanläggning och kontor i den södra delen av området. Längre norrut vill vi möjliggöra för hamnrelaterade verksamheter samt industri och lager.

  Området ska bidra till en inramning i väster för Norra Västerport som kommer att växa fram under de kommande årtiondena. Magasin 7 med efterföljande etapper ska också skapa möjlighet att i den kommande utvecklingen tillskapa ändamålsenliga lokaler. Detta för verksamheter som önskar etablera sig eller redan finns i området. När nya ytor kommer till frigörs ytor i den östra delen av Getakärr 9:9. Det vill säga, vi skapar en flyttkedja västerut för verksamheter inom lager, produktion och kontor.

  Magasin 7 är en viktig identitetsskapande byggnad för hela området och ska präglas av innovation och hållbarhet, samt god arkitektonisk utformning. Arkitekturen ska även stödja stråket genom området som kopplar samman strandpromenaden med Getterön.

  Status: Planansökan är inlämnad.

  Cuneyt Alkan

  Affärsutvecklare Magasin 7 och fjärrkyleanläggning

  Cuneyt Alkan

  E-post: Cuneyt.alkan@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 11

  Senast publicerad: