Vårt hållbarhetsarbete

  Vi värderar vår verksamhet utifrån FN:s 17 globala mål och arbetar ständigt med att utveckla policys, strategier, mål och handlingsplaner som kan föra oss närmare målen. Vi eftersträvar att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela bolaget och vara integrerat i alla våra affärsområden.

  Utöver Sveriges nationella mål arbetar vi bland annat enligt kommunens hållbarhetsmål.

  Hållbarhetsmålen är uppdelade i fyra inriktningar; Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle. Den överordnade inriktningen Varberg visar vägen anger Varbergs ambitionsnivå om att bli ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

  För att lyckas nå uppsatta de uppsatta målen - såväl globala, nationella och lokala - krävs ett långsiktigt och robust hållbarhetsarbete som bygger på samverkan och gemensamma ansträngningar. Tillsammans med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag arbetar vi på bred front med hållbarhetsrelaterade frågor.

  Mer information om FN:s globala mål Länk till annan webbplats.

  Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun Pdf, 14.2 MB.

  Senast publicerad:

  Kontakt

  Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår miljösamordnare Johanna Thomsen, vid frågor om social hållbarhet vänd dig till vår kulturgeograf Lina Persson.

  Johanna Thomsen

  Johanna Thomsen

  E-post: johanna.thomsen@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 31

  Lina Persson

  Lina Persson

  Affärsutvecklare, kulturgeograf

  E-post: Lina.persson@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 32