Mer plats för lek och motion

  Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.

  Varberg växer och en ny bad- och simanläggning ska byggas. Anläggningen ska ligga på samma plats som Håstens simhall, men den blir större.

  Ny mötesplats för motion och hälsa

  Den nya anläggningen planeras bland annat ha en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Bad- och simanläggningen kommer att byggas ihop med befintlig ishall och gym för att tillsammans bilda en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

  Träd behöver ge plats för simhall

  För att göra plats för den nya anläggningen behöver delar av skogspartiet bakom Håstens simhall tas ner. Trädfällningen sker som första åtgärd under 2018. Delar av motionsspåret ska breddas för att kunna nyttjas av både cyklister och motionärer.

  Tidplan

  Arbetet med trädfällning och motionsspår beräknas vara klart våren 2018. Under sommaren stänger Håstens simhall och rivning sker hösten 2018. Byggnationen av den nya anläggningen påbörjas hösten 2018 och beräknas vara klart våren 2021.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: