Information om nya bad- och simanläggningen

  Planeringen av den nya bad- och simanläggningen på Håsten är inne i en intensiv fas. På kommunfullmäktiges möte den 18 september gavs information om en beräknad kostnadsökning.

  Anläggningen som ska ge plats för betydligt fler badande och som med ett modernt badutbud förväntas bli en attraktiv mötesplats för motion och hälsa, med något för alla mellan 0-100 år. Samtidigt säkerställer den framtidens behov av simundervisning, motionssim, plask och lek. En viktig satsning för Varbergs kommun.

  Varberg i behov av större anläggning

  Den befintliga simhallen på Håsten byggdes 1980, då hade Varbergs kommun 45 000 invånare. Idag har simhallen omfattande renoveringsbehov och att renovera är kostsamt samt att den är för liten sett till hur många som besökt Håstens simhall de senaste åren.

  Den nya bad- och simanläggningen byggs för framtiden och ska kunna ta emot 350 000 besökare om året. I ett växande Varberg blir efterfrågan på en modern anläggning naturlig, både vad det gäller aktiviteter, kapacitet och kvalitet. Samt att badorten Varberg kan erbjuda olika typer av attraktiva bad året runt.

  Kostnadskalkyler

  Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 om en budget för den nya bad- och simanläggningen på 378,2 miljoner kronor. Summan justerades senare till 367,5 miljoner kronor. Med en riskmarginal på plus/minus 20 procent innebär det summa mellan 294 – 441 miljoner kronor.

  Projektet är i planeringsfas och den senaste kostnadsprognosen ligger på 477 miljoner kronor. Anledningen till att prognosen hamnar över budget beror delvis på differens mellan förstudiekalkylerna avseende bland annat elinstallationer, vattenrening samt att konjunkturen påverkat.

  Projektet arbetar vidare med kalkylerna. Ett antal besparingsförslag, som ännu inte är beslutade, antas kunna minska kostnaderna med 26 mkr (till ca 451 mkr). I oktober och november ska ett beslutsförslag och beslutsunderlag vara framme för nytt beslut i kommunfullmäktige i november.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: