Nästa fas för nya bad- och simanläggningen

  Måndagen den 10 december skrev Varbergs Fastighets AB (VFAB) kontrakt med NCC för nästa fas i projektet med den nya bad- och simanläggningen som ska ligga på Håsten i Varbergs kommun. Anläggningen ska ge plats för fler badande och bli en mötesplats för motion och hälsa, med något för alla mellan 0-100 år.

  Sista plasket, ett badkalas för allmänheten anordnades i maj och satte punkt för nästan fyrtio års badande i den gamla Håstens simhall och under hösten har anläggningen rivits. Nu är det äntligen dags för arbeten som formar den nya bad- och simanläggningen, vilken VFAB ska bygga på uppdrag av Varbergs kommun.

  Badhusexpertis

  Den 15 november 2018 beslutade Varbergs kommunfullmäktige en budget på 451,5 miljoner kronor, kommunens enskilt största investering hittills. Kontraktet med NCC tecknas för en totalentreprenad och är värt 403 miljoner kronor. I de 48,5 miljonerna som kvarstår ingår bland annat kostnader för förstudien, byggherrekostnad och inventarier. NCC, som även var kontrakterade för projekteringen, har erfarenhet av att bygga bad- och simanläggningar sedan tidigare och har en så kallad badhusgrupp kopplat till projektet.

  Projektet går in i ny fas

  Ett första spadtag kommer hållas strax innan jul och då startar man med markarbeten, det ska sprängas och schaktas. Under våren 2019 gjuter man plattan och efter det ska man kunna se byggnaden växa på höjden. Men badklart är det först sommaren 2021.

  - Det känns fantastiskt kul att gå in i nästa skede. Projekt i den här storleken sträcker sig över lång tid och varje fas är en viktig milstolpe som tydligt visar att arbetet går framåt, säger Stefan Berntsson, byggprojektledare på VFAB.

  Samverkan som projektform

  Projektet kommer utföras som ett så kallat partneringprojekt. Partnering är en samverkansform som används inom byggsektorn och är något både VFAB och NCC har arbetat med tidigare. Det bygger på att alla aktörer, och deras kompetenser, kommer in tidigt i projektet. På så sätt minskas riskerna för missförstånd samtidigt som möjligheterna till helhetssyn, samverkan och kreativa lösningar ökar. I Varberg har denna samverkansform använts i bland annat Trönninge skola och Tresteget samt flera nya förskolor.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: