Spadtag med vatteninslag

  Under onsdagen markerades byggstarten av den nya bad- och simanläggningen på Håsten med en vattenceremoni, där en balja fick symbolisera de 3,5 miljoner liter vatten som ska finnas på platsen när bygget är klart.

  Äntligen är det dags för arbeten som formar den nya bad- och simanläggningen och det ska bli spännande att följa arbetet. Det var meningar som både politiker och tjänstemän uttryckte under förmiddagens pressträff.

  - Varbergs kommun behöver en modern och attraktiv anläggning och vi är väldigt glada att vi nu äntligen börjar bygga. Den nya anläggningen kommer att möta framtidens behov hos såväl föreningsliv och motionärer som skolor och barnfamiljer, sa Christofer Bergenblock, ordförande för kultur- och fritidsnämnden

  På plats var även Ann-Charlotte Stenkil, kommunalråd och Gösta Bergenheim som både är fullmäktiges ordförande och styrelseordförande för Varbergs Fastighets AB. Pressträffen bjöd på en kort tillbakablick av de tre politikerna. Stefan Berntsson, ansvarig projektledare presentarede anläggningen tillsammans med Mari Hagborg-Lorentzon, fritidschef och NCC berättade om sin badhusgrupp och om varför det är så bra att arbeta med partnering – inte minst i komplexa projekt som simanläggningar.

  3,5 miljoner liter vatten

  Istället för ett första spadtag blev det en passande vattenceremoni på byggarbetsplatsen. Med hjälp av gyllene vattenkannor fick politikerna fylla på en symbolisk vattenbalja. Baljan hölls upp av Mari Hagborg-Lorentzon som är fritidschef. Till sin hjälp hade hon Ulf Lundström från Varbergs Parasport som representerade föreningslivet. På vattenbaljan stod det 3 500 000 liter – lika många liter som behövs för att fylla upp bassängerna i den nya anläggningen.

  Tidplan

  I december börjar vi med markarbeten, det ska sprängas och schaktas. Under våren 2019 gjuter man plattan och efter det ska man kunna se byggnaden växa på höjden. Men badklart är det först sommaren 2021.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: