Invigning av Varmbadhusets bassäng

  Imorgon, den 17 april klipper vi bandet till den nyrenoverade bassängen i Varbergs varmbadhus. Maj 2018 påbörjades den omsorgsfulla renoveringen som har haft som ambition att återskapa bassängen, så långt det går, till hur den såg ut 1925.

  Det är snart ett år sedan den omfattande renoveringen av Varmbadhusets bassäng startade. En bedömning visade att den tekniska utrustningen var uttjänt och att renoveringsbehov förelåg. Ganska snart uppdagades överraskningar i renoveringsarbetet. Vid rivningen blev det tydligt att bassängen påverkats hårt av saltvattnets slitage, en ny gjutning av bassängväggar och golv krävdes.

  Det upptäcktes också ett behov av underhåll av takets konstruktion - takstol och yttertak har bytts ut. Förhoppningen var att ha badet i drift vid årsskiftet 2018-2019, men med de tillkomna renoveringsåtgärderna är det först nu redo för en nyöppning.

  Inredningsdetaljer och viktiga karaktärsdrag bevaras

  Viktiga karaktärsdrag med högt kulturhistoriskt värde såsom, planlösning, arkadbågar, kassettak med mera, har inte påverkats av renoveringen. Ambitionen har genom hela projektets gång, varit att återskapa den ursprungliga interiören från 20-talet. Flera interiöra inslag är nedmonterade och bevarade, till det hör bland annat smidesräckena till trappa och balkong samt fontänfisken i koppar, som är placerad på kortsidan av bassängen.

  Program, onsdag 17 april

  Kl.16.00-17.00 Fotoutställning med bilder från 1925 och fram till idag. Representanter från byggprojektet och Kulturmiljö Halland finns på plats.
  Kl.17.00 Gösta Bergenheim, styrelseordförande Varbergs Fastighets AB, inviger bassängen
  Kl.17.30-19.00 Badet är öppet för allmän beskådan

  Actic Friskvågen fortsätter firandet under påskledigheten med särskilda erbjudanden.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: