Studieresa – Derome Plushus och Södra Building Systems

  Vår styrelse, delar ur ledningsgruppen, projektledare och affärsutvecklare åkte på studiebesök för att titta på olika tekniker av prefab lösningar hos Derome Plushus och Södra Building Systems.

  Att omvärldsbevaka och ständigt undersöka nya kostnadseffektiva lösningar är viktigt för VFAB, så är även vår eftersträvan att nå de uppsatta klimatmålen. Att bygga av trä har låg klimatpåverkan, det är ett förnybart, hållbart material och dess låga vikt möjliggör optimerade transporter i jämförelse med betong.

  Första stoppet är hos Derome Plushus i Värö. Fabriken är under uppstart och använder sig av löpande-band principen, där golv och väggar fogas samman till volymelement. Resultatet är en helhet där det mesta är färdigt vid leverans, allt från el installation, golv och målning till tapeter och kakel.

  VFAB får ofta i uppdrag av Varbergs kommun att bygga förskolor och vi frågar oss: Går det att massproducera förskolor? Skulle det kunna bli ett gemensamt koncept för flera kommuner?

  VFAB åkte därefter vidare till Södra Building Systems som har flera olika delar av träarbete, sågverk, flis, pellets och nu en förädlad produkt – planelement. VFAB besökte deras pilotanläggning, en mindre fabrik på området.

  Här tillverkas planelement av korslaminerat trä, så kallat KL-trä. Brädor limmas samman i ojämnt antal lager. Korset bildas av att i varje lager läggs brädorna i 90 graders vinkel mot föregående lagers brädor. Denna teknik ger en mycket hållbar konstruktion som kan användas till både väggar och tak.

  Att bygga med planelement är en friare byggteknik än till exempel betong. Andra fördelar är att det är en snabbare byggteknik och det skapar mindre buller vilket är bra när man bygger i redan etablerade områden.

  Vi tackar Derome och Södra för en mycket givande dag! Vad som sker i framöver får framtiden utvisa.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: