Stadshus A, vad händer just nu?

    L-delen i Stadshus A byggs om, upphandlingarna är färdiga och det finns nu ett startbesked för rivningen. Nu kommer det befintliga taket att lyftas tillsammans med vindsbjälklaget. Rivningen väntas pågå hela oktober och det kommer att vara full aktivitet med ökad byggtrafik och en del buller på platsen. När vi sedan fått startbesked för byggnation börjar den tredje våningen att byggas.

    Varberg växer och med det även kommunens verksamheter. Ombyggnationen av Stadshus A, en byggnad från 60-talet, kommer att ge en mer öppen planlösning för att möjliggöra fler arbetsplatser. Fläktrummet flyttas till vinden, som byggs om som en tredje våning. Detta löser den tidigare problematiken med ventilationen och gör även plats för fler konferensrum på detta plan.

    Exteriöra förändringar kommer att innebära att den så kallade pelargången i den ursprungliga arkitekturen, som senare byggdes igen, kommer att efterliknas genom stora glaspartier i den nya fasaden på plan. Projektet väntas stå färdigt hösten 2020.

    Publicerad den:

    Senast ändrad: