Åkulla hotell börjar ta form

  I Åkulla är bygget av hotellet i full gång. Det är i anslutning till Åkulla Friluftsgård som en hotelldel med 17 rum samt en tillbyggnad för konferens nu byggs för att möta efterfrågan på boende i de vackra bokskogarna.

  Hotellet och konferensdelen byggs parallellt, men hotelldelen är den där arbetet kommit längst. Här reses stommen inom kort och planen är tätt hus i mitten av november. Därefter påbörjas invändiga arbeten.

  Platsen för den blivande konferensdelen är nu en grusbädd där bottenplattan snart ska gjutas. Efter det följer, precis som i hotellbyggnaden, resning av stomme, Tätt hus och invändigt arbete.

  De båda tillbyggnaderna planeras vara klara att tas i bruk till sommarsäsongen 2020.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: