Vad händer vid nya badet?

  Byggprojektet som vi kallar nya badet startade vid årsskiftet 2019 och sedan dess har vi sprängt och utfört förberedande markarbeten för husbyggnationen som startade i april. Just nu är vi ca 50 personer på bygget, och har snart kommit halvvägs i arbetena med den platsgjutna konstruktionen. Totalt producerar våra yrkesarbetare ca 1400 timmar i veckan, så det händer en del!

  Byggnationen i full gång och vi gjuter bottenplatta, väggar och bjälklaget i badplanet, och har även börjat återfylla marken runt huset. Fram till årsskiftet kommer dessa arbeten att fortsätta i full fart, och vi siktar på att kunna börja montera stommen för huset i december.

  Drönarbild visar bygget av simhallen från ovan. Två blå lyftkranar på var sida om den uppmurade grunden.

  Samtidigt som arbetena pågår för fullt ute på bygget händer det mycket även i kulisserna. De sista handlingarna färdigställs, inköp genomförs, tidplaner och prognoser stäms av och uppdateras.

  Kommuninvånarna är just nu involverade i arbetet i form av en pågående namntävling för nya badet, tävlingen pågår till 14/10 2019, lämna ditt bidrag via länken nedan. Allmänheten är också välkommen till ett flertal workshops som kommer att hållas framöver ihop med den konstnär som ansvarar för utsmyckningen av den nya anläggningen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: