Rivning av Tull- och servicebyggnaden

  I samband med att den nya stadsdelen Västerport ska byggas behöver byggnader som spelat ut sin roll i hamnområdet rivas. Stenafärjan har lämnat Varberg och både Tull- och servicebyggnaden och Stenaterminalen kommer att rivas. Rivningarna kommer att ske i två etapper.

  Varbergs kommun, genom projekt Västerport är beställare av rivningen medan VFAB äger fastigheten. Planen är att Tull- och servicebyggnaden rivs i den första etappen med start i april 2020.

  Gamla byggnader i tegel och gulnad plåt. En stor skylt sitter på fasaden där det står Stena Line.

  - Att den uppsatta tidsplanen håller bygger på att vi får ett rivningslov i tid säger Johan Leek, projektledare på VFAB. Under Tull- och servicebyggnaden finns nämligen ett 130 kvm stort skyddsrum med plats för 120 personer. För att vi ska få rivningslov krävs att ett nytt skyddsrum byggs inom samma fastighet, detta är ett krav från MSB, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förklarar Johan.

  I nästa etapp rivs Stenaterminalen

  I projektets andra etapp kommer Stenaterminalen att rivas. För detta finns idag ingen tidsplan utan det kommer att lämnas in ett separat rivningslov för terminalbyggnaden senare.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: