Tätt hus på det Särskilda boendet

  Det händer en hel del i byggprojektet Särskilt boende i Träslöv. Dagligen är det ca 45 personer på plats och arbetet fortskrider enligt tidsplanen. Man har nu passerat milstolpen "tätt hus" vilket innebär att väggar, tak och täckskivor där fönster senare ska monteras är på plats.

  Miljövänlig taklösning

  Taket är tätt och takläggarna lägger nu en speciell gummiduk, så kallad Derbigum Olivine som det sista ytskiktet. Gummiduken är täckt med ett lager av mineralen Olivine, som har förmågan att fånga upp koldioxid. När det regnar reagerar och neutraliserar Olivinet koldioxiden och omvandlar den till en finkornig sand av helt ofarliga ämnen som järn och magnesium som sedan följer med vattnet ner i marken.

  Närbild på det nylagda taket. Ytan ser ut som svart takpapp. 

  Taket på det Särskilda boendet täcks med Derbigum Olivine.

  - Projektet Särskilt boende är en så kallad partnering vilket innebär att en entreprenör handlas upp i tidigt skede, förklarar Helen Treslow, projektledare för det Särskilda boendet. Det finns otroligt mycket kunskap, erfarenhet och kreativitet samlad och dessa nyttjas redan från projekteringen för byggnationen. Idén att använda Derbigum Olivine bottnar i entreprenörens kunskap och vårt intresse i att söka nytänkande lösningar för att öka hållbarhet samt minska miljöpåverkan säger Helen.

  På taket kommer det sedan att monteras solceller som kommer att kunna producera 128 kW el. När vädret är gynnsamt och solcellerna producerar mer el än vad det särskilda boendet förbrukar säljs överskottet till Varberg Energi.

  Utvändigt arbete

  På fasaden muras tegelstenarna på plats sten för sten. Arbetet kräver noggrannhet och ett estetiskt öga, då man vänder på utvalda stenar för att ge fasadens yta ett livfullt, vackert utseende. Arbetet med fasaden beräknas vara klart i slutet av juni.

  Närbild på tegelfasad med ljust tegel i olika nyanser.

  När byggnaden blir tätt hus sätter man utvändiga gipsskivor i vilka man sedan tar upp hål när fönstren ska monteras. Fönstren varierar i storlek och det tyngsta fönstret i byggnaden väger hela 260 kg, det krävs expertis för att få det på plats.

  Invändigt arbete

  Väggarna isoleras flygel för flygel och plan för plan. Västra flygeln för boende är den där man hunnit längst i det invändiga arbetet. Här har man börjat gipsa innerväggar och påbörjat installationsarbeten av el, ventilation och rör. Fjärrvärmen kommer att kopplas in under vecka 14.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: