Nu startar rivningen av tull- och speditionsbyggnaden

  Sedan färjan lämnade Varberg har användningen av byggnaderna i området spelat ut sin roll. I slutet av mars påbörjas rivning av den mindre tull- och speditionsbyggnaden.

  Nu förändras området där Stenaterminalen och tillhörande tull- och speditionsbyggnad ligger. Tull- och speditionsbyggnaden rivs i slutet av mars och arbetet beräknas ta två veckor. I den blå terminalbyggnaden är det numer kontorslokaler där bland annat Varbergs kommuns avdelning för samhällsutveckling sitter.

  Hur påverkas området

  Under perioden då rivningen av tull- och speditionsbyggnaden sker kommer det att vara en viss ökning av tung trafik i området och begränsad framkomlighet. Även en del buller kan förekomma under kontorstid. Det kan också bli aktuellt med trafikomläggning i området, var uppmärksam på trafikskyltar med hänvisning.

  Hållbarhet och återbruk

  Tillsammans med rivningsprojektet löper ett cirkulärt hållbarhetsprojekt där utvalt material från byggnaderna tas till vara för att sedan kunna återbrukas i andra projekt. I tull- och speditionsbyggnaden är det främst innerdörrar och fönster som tas till vara.

  - Det känns väldigt bra att ta till vara på det material som kan användas på andra ställen, säger Johan Leek, projektledare på VFAB. Det ligger rätt i tiden och vi har fokus på hållbarhet i alla våra verksamheter, säger Johan.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: