Upprustning av Räddningsstationen i Varberg

  Den 40 år gamla Räddningsstationen i Varberg är i stort behov av underhåll och de befintliga lokalerna räcker inte till för verksamhetens behov. I slutet av april påbörjas arbetet med att rusta upp och bygga till Räddningsstationen.

  Räddningstjänsten i Varberg är trångbodda, byggnaden behöver lokaloptimeras och byggas till för att ge verksamheten goda och ändamålsenliga lokaler.

  I samband med att förbundet Räddningstjänsten Väst startade 2013 omlokaliserades flera medarbetare till stationen i Varberg. De nuvarande lokalerna är för trånga, det saknas kontor och mötesrum, kök och omklädningsrum är inte anpassade för antalet personer som vistas där. Funktionsutrymmen i form av tvätthall, servicerum och verkstad ingår också i det planerade arbetet.

  Tilldelad entreprenör

  Varbergs Fastighets AB (VFAB) har fått uppdraget av Varbergs kommun och veckan före påsk skrevs entreprenadavtal med MVB Astor Bygg.

  Vi har tidigare samarbetat med MVB Astor Bygg med mycket gott resultat och vi ser fram emot att genomföra det här projektet tillsammans med dem, säger Belinda Djupdahl, projektledare, VFAB. Ombyggnationen startar under senare delen av april och vi beräknar att vara klara vid årsskiftet 2021/2022, säger Belinda.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: