Full aktivitet vid Räddningsstationen

  Vid Räddningsstationen i Varberg har markarbetena dragit igång. Men hur är det att utföra byggnationer intill en verksamhet som alltid är aktiv? Projektledaren Filip Sundvisson berättar.

  Täta möten och genomtänkt plan

  På Räddningsstationen är verksamheten igång 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och det är förstås oerhört viktigt att denna samhällsviktiga funktion kan fungera även under ombyggnationen.

  En byggnad i vit plåt med inslag av trä, platt tak. En skylt med texten Räddningstjänsten Väst sitter på fasaden. En stor gran syns till vänster i bilden.

  Alla moment kommer att genomföras intill och i samråd med verksamheten. Filip Sundvisson, ny projektledare på VFAB berättar.

  - Det finns en väl genomtänkt plan och vi kommer att ha täta möten med avtalspartner, entreprenörer och verksamheten för att säkerställa flödet och att inget i verksamheten begränsas av bygget säger Filip.

  Projektet är uppdelat i etapper och kommer flytta runt de olika funktionerna där det är möjligt. De största förändringarna sker i de första etapperna, till exempel tvätthallen och verkstaden som man vill kunna ta i bruk så fort som möjligt.

  Etapp 1 och 2

  Entreprenören har etablerat sig på området och markarbetena drar igång under vecka 20. Projektet är uppdelat i 7 etapper och etapp 1 väntas pågå i 5 veckor. Förutom etableringen ingår markarbeten för ny parkering och för den nya tillbyggnaden på den befintliga vagnhallen i fastighetens norra del.

  I etapp 2 är det fokus på tvätthallen och verkstaden. Man grusar upp ytan och gjuter bottenplatta, därefter reses stålstommen för tillbyggnaden. Det är ungefär så här långt som projektet planerar att hinna innan sommarsemestrarna. Arbetet återupptas sedan med ombyggnationen av befintliga vagnhallen. Etapp 1 och 2 planeras var klart i november 2020.

  Mer plats och nya funktioner

  Från etapp 3 och framåt bygger vi för att skapa mer plats och möjliggöra nya funktioner som efterfrågats av verksamheten. Den gamla tvätthallen med verkstad rivs och ger plats för den nya tillbyggnaden som ska rymma fler kontorsplatser. Det kommer i de senare etapperna även att bli en ny större matsal, både damernas och herrarnas omklädningsrum görs om, en ny tvättstuga samt ett rum för förvaring av larmkläder. Dessa kan innehålla farliga ämnen från bränder och behöver förvaras åtskilda från övriga kläder.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: