Högt tempo i Träslöv

  Det råder febril aktivitet och ett högt tempo på arbetet vid det särskilda boendet i Träslöv. Vissa delar av arbetet är klara en hel månad före planerad tid.

  Den stora kranen är borta vid det särskilda boendet och nu är det mest fokus på de invändiga arbetena.

  - Vi har haft ett bra flyt under våren och också haft turen att inte drabbas av förseningar eller andra svårigheter under de omständigheter som råder på grund av covid-19, säger Helen Treslow, projektledare på VFAB. Det gör att vi nu ligger bra till i tidsplanen och det känns förstås bra om något skulle hända som tar längre tid än planerat längre fram.

  Invändiga arbeten löser av varandra

  Det händer mycket i alla delar av huset just nu, vi roterar det invändiga arbetet och när en sak är klar i en flygel flyttar det arbetet vidare till nästa och något annat tar vid, förklarar Helen. De olika flyglarna är lika varandra och när är man upprepar arbetet går det också fortare att utföra.

  Entreprenörerna för de invändiga arbetena är i ett hektiskt skede, samarbete och god planering gör att arbetet flyter på. Elektrikerna drar el och arbetar med elcentralen. Ventilationsarbeten pågår i fläktrummet på taket och det dras kanaler i flyglarna. Också med sprinklersystemet har man kommit en god bit på väg och i det stora tillagningsköket jobbar man på med kylan till de stora kylrummen.

  I lägenheterna är väggarna spacklade och strukna med grundfärgen, och målas sedan med slutkulören. På plan 2 och 3 lägger man golvvärmen och på plan 1 dras värmestråken till radiatorerna fram.

  - Det är full fart i hela huset och det invändiga arbetet kommer att fortsätta efter semestrarna säger Helen. Totalt är det runt 55 personer som arbetar i huset just nu.

  Klart en månad före tidsplanen

  Även utvändigt händer det en hel del. Det stora arbetet med att mura fasaden är klart, en hel månad före utsatt tid, ingen dålig bedrift med tanke på att stenarna muras på plats sten för sten.

  Byggarbetsplats. En hög tegelbyggnad med gula detaljer i plåt. Till vänster en stor byggställning, nedanför huset byggstaket och en röd kontainer.

  Tegelfasaden och de gula plåtdetaljerna gör sig fint tillsammans.

  De fina gula franska balkongerna och plåtarbetena runt fönstren är på plats på många ställen och senare kommer även andra smidesdetaljer som balkongräcken och trappor monteras .

  Atriumgårdarna

  I mitten av varje flygel finns atriumgårdar omgärdade av stora fönster. Atriumgården kan ses från alla håll inifrån korridoren i respektive flygel. Här blir det en trivsam och vindskyddad plats med sittplatser för de boende.

  Marken ska täckas med plattor och i ett av atruimgårdens hörn blir det en plantering med olika växter, bland annat en vacker magnolia. Just nu monteras panel på atriumgårdens väggar.

  Atriumgårdens fasad består av stående smala brädor. Färgen är naturbrun och runt de många fönstren är plåtdetaljerna gula. 

  Panelen sätts på atriumgårdens fasad.

  -Panelen består av brädor i olika bredd och tjocklek. Mellan varje bräda är det ett mellanrum, den ojämna ytan har en ljudabsorberande effekt och det är därför vi valt den här metoden förklarar Helen. Det här ska vara en skön och vilsam plats och då är det viktigt att inte ljudet studsar och förstärks mellan atriumgårdens väggar.

  Efter sommaren

  När alla är på plats igen efter semestrarna drar markentreprenören i gång sitt arbete. Först gör man parkeringen vid entrén och därefter fortsätter man med det större arbetet med trädgården på byggnadens baksida. De massor som legat på baksidan och tjänstgjort som underlag för byggarbetets många maskiner och lastbilar återanvänds till parkeringen på framsidan. Till trädgården behöver man istället en hel del matjord som hämtas och fylls på efterhand.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: