Takarbeten och vild zon vid Stenens förskola

  Vi närmar oss sommarens semester och de milstolpar som finns uppsatta för Stenens förskola, tätt hus och Vilda zonen. Projektet ligger bra till, faktiskt lite före, den uppsatta tidplanen.

  Sista arbetet inför tätt hus

  Milstolpen tätt hus är tänkt att nå innan semestern och det ser lovande ut, stora delar är redan klara. Taket, som är den sista pusselbiten innan tätt hus, består av färdiga element som monteras på plats. Delarna är 12 meter långa och monteras horisontellt ovanpå ytter- och innerväggarna vilka bär upp takelementen.

  - Det är mest fokus på de yttre arbetena nu säger Filip Sundvisson, projektledare VFAB. Förutom takarbetet monteras takrännor och övrigt plåtarbete. Ytterdörrar och fönster monteras just nu och det kommer att vara klart innan ledigheterna säger Filip.

  Vad är Vilda zonen?

  Så kallas den delen av utegården som ligger bakom förskolan. Tomten gränsar till ett skogsparti och det är närmast skogen som markentreprenören är nästan klar med att bygga den Vilda zonen. Området är förberett och säkerheten är viktig. Det får inte finnas några taggiga buskar eller giftiga bär som senare kan sprida sig in i Vilda zonen. På de öppna ytorna sås i första skedet gräs och därefter ska vilda ängsväxter få växa i delar av området för att främja biologisk mångfald och locka till sig fjärilar och andra spännande insekter.

  Uppgrusad yta med bottenplatta för kommande förråd. I bakgrunden syns byggmaskiner, nybyggda villor och en träddunge.

  Vilda zonen under uppförande.

  - I Vilda zonen ska det finnas gott om möjligheter för roliga lekar och utomhusvistelse. Det kommer att finnas två väderskydd, grillplatser och förråd, berättar Filip Sundvisson, projektledare på VFAB.

  På innergården har marken förberetts, men hårdgörande och montering av lekutrustning färdigställs i ett senare skede av projektet.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: