Kyrkskolans aktivitetshus blir Mötesplatsen 2U

    Kyrkskolan i Tvååker kommer att genomgå en ombyggnation för att anpassa lokalerna till en nya verksamheter. Projektet kallades tidigare för Kyrkskolans aktivitetshus men har nu fått ett nytt namn: Mötesplatsen 2U.

    Ombyggnationen väntas vara klar i början av 2021.

    Är du nyfiken på hur det kommer att bli? Projektledaren Johan Leek visar hur vi tänkt i filmen. När filmen spelades in användes namnet Kyrkskolans aktivitetshus.

    Publicerad den:

    Senast ändrad: