Arbetet tar åter fart på Klapperstenen

  Vid Klapperstenens förskola nåddes milstolpen tätt hus i tid innan sommarsemestrarna. Efter ledigheterna startade arbetet upp med något färre personer på bygget och man fokuserar arbetet på en sak i taget. Snart förstärks styrkan, då ökas takten och arbetet fördelas på fler ställen.

  Utvändiga arbeten

  Även om Klapperstenen och Stenens förskolor är lika varandra så följer inte byggarbetet exakt samma förlopp.

  - Det är lite olika hur de två entreprenörerna har valt att lägga upp arbetet och hur stor personalstyrka som finns på plats, säger Filip Sundvisson, projektledare VFAB. Slutresultatet kommer ändå att bli detsamma.

  På Klapperstenen togs inga hål upp för fönster och dörrar i samband med tätt hus, istället tar man upp hålen i samband med att fönstren nu ska monteras.

  Byggarbetsplats omgärdad av stängsel. Byggnadens gavel har fyra mindre utbyggnationer med spetsigt tak.

  Vid byggnadens gavel är taken klara över det som ska bli förråd, värmecentral och utesov (skyddat läge där barnen sover utomhus).

  Markentreprenören är i full gång med utemiljön och målsättningen är att ha lekgården och så mycket övriga ytor som möjligt klara innan frosten kommer.

  Nästa milstolpe för Klapperstenen blir när fasaden är på plats. Det beräknas nås i början av oktober.

  Invändiga arbeten

  När fönstren är monterade påbörjas arbetet med innerväggarna. Skalet, dvs insidan av ytterväggarna, kläs med plast och därefter gips. Övriga innerväggar platsbyggs, en del täcks med gips, andra behåller träytan som KL-elementet hade från fabrik. De olika väggtyperna ger variation till rummen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: