155 år gammal historia - Rådhuset

  Arbetet med att märka upp våra kulturfastigheter med plaketter fortsätter. Idag var det vårt vackra Rådhus tur. Vid dagens uppsättning hade vi god hjälp av en av vår stads lokalhistoriker – Gunnar Carlsson. Det Gunnar inte vet om Rådhuset är inte värt att veta. På plaketten har vi komprimerat en 155 år gammal historia till tolv rader.

  Vårt bolag registrerades i april 1970 och firar därmed 50 år i år. Som ett led i att fira det sätter vi lite extra ljus på våra kulturfastigheter. Vi vill belysa våra byggnader och märka upp dessa med plaketter, som kan ge förbipasserande kort information om husens historia. Först ut, innan sommaren, var Stadshotellet och nästa på tur var vårt vackra Rådhus från år 1865.

  Lokalhistoriker och rådhusexpert

  Till vår hjälp tog vi den här gången lokalhistorikern Gunnar Carlsson. Gunnar har skrivit boken "Läroverk och stadshus i Varberg" tillsammans med VFAB:s tidigare VD, framlidne Sven-Ivar Jögård. I samband med att vi tar fram våra plaketter skriver vi också en lite mer fördjupande text om våra fastigheter. I arbetet med detta har Gunnar agerat bollplank och förmedlat kunskap om vår anrika byggnad.

  Rådhusets historia.

  Text till Rådhusets plakett

  Rådhuset uppfördes år 1865. Efter kyrkan och det Lundquistiska huset är byggnaden den tredje äldsta i anslutning till torget. Det tidigare Rådhuset från år 1780 gick förlorat i den stora stadsbranden 1863. Stadsarkitekt Heilborn ritade det vackra och representativa Rådhuset inspirerad av medeltiden. Huset blev starten för det ökade stenhusbyggandet i staden.

  Från början inhyste byggnaden bland annat stadens förvaltning, rådhusrätt, tullkammare, polis, häkte och packhus. Rådhusrätten stannade kvar fram till år 1971. Därefter har diverse verksamheter huserat i lokalerna, Arbetsförmedlingen och Musikens Hus för att nämna några.

  En omfattande renovering interiört och exteriört färdigställdes 2017. Värdefulla detaljer bevarades och den anrika Rådhussalen har renoverats i syfte att behålla salens ursprungliga karaktär.

  Varbergs Fastighets AB tog över fastigheten 2014.

  Arkitekt: Frans Jacob Heilborn. Byggmästare: L Johansson

  Publicerad den:

  Senast ändrad: