Milstolpe vid Räddningsstationen

  På Räddningsstationen pågår en stor om- och tillbyggnation för att rusta upp den 40 år gamla byggnaden och anpassa den till verksamhetens behov. Bland annat byggs en ny tvätthall med verkstad och besiktningen av den är en av projektets stora milstolpar och nås i slutet av november.

  Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion som är aktiv dygnet runt alla veckans dagar och det är av yttersta vikt att verksamheten berörs så lite som möjligt under byggtiden. Projektet är uppdelat i ett flertal etapper och verksamheten kommer att flytta runt de olika funktionerna där det är möjligt.

  Den nya tvätthallen och verkstaden i dess anslutning vill man ta i bruk så fort som möjligt och nu är man alltså snart framme vid besiktning av dessa delar.

  - Efter att denna milstolpe är passerad kan verksamheten flytta över från den gamla tvätthallen in i den nya. Därefter kan vi påbörja nästa etapp, rivningen av den gamla tvätthallen och därefter starta etappen med den nya tillbyggnaden säger Filip Sundvisson, projektledare VFAB.

  Nya funktioner och bättre plats

  Den nya tillbyggnaden ska innehålla ett flertal kontorsplatser, en större entré samt konferensrum och en större samlingshall för utbildningar och studiebesök. Verksamheten har sedan länge varit trångbodd, fler kontorsplatser och bättre plats för konferens är väldigt välkommet.

  I de senare etapperna byggs omklädningsrummen och motionsrummet om och det blir också en större matsal.

  Friska brandmän

  Friska brandmän är ett samarbetsprojekt mellan Kommunalarbetarförbundet, Brandmännens Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med projektet är att förebygga yrkesrelaterad ohälsa bland brandmän och minska exponeringen av hälsofarliga produkter. Vid ombyggnationen av Räddningsstationen i Varberg har man haft detta projekt särskilt i åtanke.

  Larmkläder kan innehålla olika hälsofarliga ämnen och det är viktigt att de hålls åtskilda från ställen där människor vistas. Invändiga arbeten har påbörjats med bland annat två särskilda rum för hantering av larmkläder och utrustning. Nya tvätt- och diskmaskiner kommer att bli inbyggda i väggen för att sedan kunna nås från båda rummen på var sida om väggen. Tanken är att brandmännen direkt ska kunna tvätta och diska sin utrustning när de kommer tillbaka från en utryckning. När utrustningen är ren nås den från det andra rummet där den sedan torkas. Då hålls smutsiga och rena saker åtskilda och man vistas så lite som möjligt i rummet där man hanterat de smutsiga kläderna.

  Ansiktslyft och återbruk

  Väggplåten som sitter på den gamla tvätthallen kommer att monteras ner varsamt för att kunna återanvändas när man senare byter ut dåliga plåtdelar på den befintliga byggnaden. Förutom att plåt är ett hållbart material så är det även ett enkelt sätt att ge byggnaden ett ansiktslyft genom ett nytt lager färg.

  En tillbyggnad med grå plåtfasad och en stor garageport. 

  Den nya tvätthallen med grå fasad bredvid den befintliga vagnhallen som fått en uppfräschad look.

  - På vagnhallen har vi målat om plåten och stolparna vid portarna med väldigt fint resultat säger Filip. Det som går att återanvända tar vi till vara. VFAB har ett cirkulärt tänk i de flesta byggprojekt och vi vill återbruka material i så stor utsträckning som möjligt säger Filip. I det här projektet återanvänds, förutom fasadplåten, portar som sparas som reservdelar.

  En entré med balkong ovanför. Byggnaden har mörkt gul fasad med inslag av vita plåtskivor. Ett stort träd med rödorange höstfärg på löven.

  Vid den gamla entrén finns idag en uteplats med träd och buskar, även de kommer att få fortsatt liv på andra ställen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: