Grönt lån för Pingvinen

  Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena har beviljats Grönt lån av låneinstitutet Kommuninvest. Endast projekt som uppfyller kraven inom hållbar och miljövänlig utveckling kan beviljas de fördelaktiga lånen.

  Ett grönt lån på 6 år för Pingvinen ger kommunkoncernen 500 000 kronor i lägre räntekostnader, en vinst ur flera hållbarhetsperspektiv.

  Flera klimatsmarta lösningar finns på Pingvinen, några konkreta exempel:

  • En klimatskärm som ska minska byggnadens uppvärmningsbehov.
  • Ett system för värmeåtervinning, installerad i ventilationssystemet, tar till vara värme som annars gått till spillo.
  • Värmen ur det använda duschvattnet återvinns genom en värmeväxlare och används för att förvärma kallvatten.
  • Hela 70% av spolvattnet renas och återanvänds
  • Anläggningen har även utrustats med så kallad belastningsberoende drift vilket kräver mindre energi och mindre kemikalier.

   - Det känns bra i både magen och hjärtat att vara en del av det här projektet, säger Jenni Wennerström, projektledare VFAB. Det genomförs med ansvarstagande för miljön och ligger i linje med Visionen och ett hållbart Varberg.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: