Gröna lån för klimatsmarta projekt

  Nu är det klart att också ett av våra egna projekt har beviljats Grönt lån av låneinstitutet Kommuninvest. Det är energieffektiviseringsprojektet i vår fastighet Arena Varberg som i dagarna fick låneansökan godkänd.

  Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för att klimatmålen ska kunna nås krävs att vi tillsammans tar vårt ansvar. Vi eftersträvar att arbeta hållbart – både när vi bygger och i vår roll som fastighetsägare.

  I höstas blev Arena Varberg certifierad enligt det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift.

  Tillsammans har drifttekniker, fastighetsingenjör, miljösamordnare och vår hyresgäs gått igenom byggnaden. Bland annat de förbättrat och utvecklat system och sett över systeminställningar och installationer.

  - Mycket av den här typen av arbeten görs löpande men vi gjorde en verklig djupdykning under hösten, säger Johanna Thomsen, miljösamordnare VFAB.

  Genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen samt genomföra relevanta miljöåtgärder, såsom energieffektivisering, drivs arbetet mot en mer hållbar byggnad framåt. Möjligheten till grön finansiering gör de klimatsmarta insatserna även hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv - genom möjlighet till lägre räntekostnader.

  - Möjligheten till grön finansiering ger oss ytterligare drivkraft och incitament att arbeta med miljöförbättrande åtgärder i våra byggnader, säger Johanna.

  Vad har vi gjort på Arena Varberg?

  Under 2017 installerades en större solcellsanläggning på delar av fasaden. Utöver detta har vi bland annat installerat laddstolpar för elfordon, vi byter kontinuerligt ut belysning till LED och hälften av aggregaten i byggnaden har utrustats med värmeväxlare som ger en låg elenergianvändning i fläktarbetet. All el och fjärrvärme köps från Varbergs Energi, vilka endast levererar förnybar el från vind och vatten.

  - I våra byggnader arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra system och installationer. Vi har väldigt god nytta av Miljöbyggnad iDrift när vi planerar kommande insatser, säger Johanna.

  Under hösten har det också genomförts en inventering av förekomst av farliga ämnen i byggnaden. Resultatet av den hjälper oss öka byggnadens miljöprestanda genom att prioritera utbyte av de byggnadsdelar och ytskikt som eventuellt innehåller farliga ämnen.

  Pingvinen

  Kommunens största byggprojekt som VFAB projektleder har också det beviljats Grönt lån. Projektet har haft som mål att minska energianvändningen och därmed klimatpåverkan och man har arbetat fram flera konkreta åtgärder.

  Mer information i nyheten Grönt lån för Pingvinen

  Publicerad den:

  Senast ändrad: