Upphandling av byggentreprenör - Varmbadhuset

  Underhållsarbeten av fasad och fönster på vårt fantastiska Varmbadhus från år 1925 ska utföras.

  I Varmbadhuset är vård och friskvård fortfarande temat - precis som när det begav sig. Syftet med ett besök på en badanläggning år 1925 var för många att bli ren. Läkare förespråkade bättre hygien i samband med epidemier. Ett bad med tånggnidning kostade 2,50 kr och under högsäsong tog badhuset emot så många som 20 000 badgäster. Det är med andra ord många som gått genom dessa dörrar de senaste 96 åren.

  Lämna anbud

  Vill ni bidra till att bevara en bit av Varbergs historia och samtidigt bli en del av den historia som skrivs nu? Lämna anbud på Tendsign.

  Varmbadhuset i Varberg, en stor beigerosa byggnad med putsfasad. Många fönster och i mitten ett högt torn.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: