Skateparken - geoteknisk undersökning

  Idag genomför vi en geoteknisk undersökning på grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan, vid Danska vägen. En bandvagn är på plats och borrar ett antal hål i området för att vi ska få bättre kännedom om marken under våra fötter. Anledningen är att Varbergs kommun har som ambition att anlägga en skatepark här.

  Vi är just nu i projekteringsfas för skateparken. Den geotekniska undersökningen kommer ge oss kunskap om jord-, berg- och grundvattennivåer. Vi behöver få koll på marken under ytan för att komma vidare i vårt arbete. Hålen som borrats upp kommer att täppas igen när den geotekniska undersökningen är klar.

  Vi bygger på uppdrag av Varbergs kommun
  I november 2020 blev det klart att en skatepark ska byggas i centrala Varberg. Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att projektleda arbetet. Parken ska inrymma streetyta och parkterrain med en bowl, tillsammans med ytor för umgänge. Parken ska passa skateboardåkare i alla åldrar och på alla nivåer. Den planerade streetytan uppskattas bli cirka 1 350 kvadratmeter betong med stålkonstruktioner som bjuder in till en varierad åkning. Tanken är att ett väderskydd ska byggas över bowlen som ger möjlighet att använda den året runt.

  - Vi påbörjade projekteringen efter årsskiftet. Den geotekniska undersökningen kommer vara en vägvisare för kommande planering. Så snart vi kommit längre fram i processen, ser vi fram emot att presentera arbetsgången för intressenter och närboende, säger Emma Winnberg, projektledare på Varbergs Fastighets AB.

  Utöver skateytorna planeras det för förrådsbyggnad och toalett, samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken är också tänkt att vara upplyst och möjliggöra kvällsåkning. Under våren 2021 sker projektering. Förhoppningen är att starta bygget av skateparken sommaren 2021 och att parken står färdig till sommaren 2022.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: