Övertagande av Varbergs Kallbadhus

  Kallbadhuset. Byggnad i orientaliskt, morisk stil. En brygga leder ut till badet.

  Foto: Mikael Pilstrand

  Efter en idé om att uppföra ett ”präktigare bad” byggdes Varbergs första Kallbadhus år 1866. En idé som kommit att bli ett av Varbergs landmärken. Kallbadhuset ägs idag av Varbergs kommun, men ett fastighetsförvärv till VFAB planeras genomföras under våren.

  Varbergs Fastighets AB, VFAB, vi är kommunens eget fastighetsbolag och förvaltar flera av Varbergs kultur- och specialfastigheter. Att kommunen nu planerar överlåta Kallbadhuset till oss ligger i linje med det renodlingsbeslut av fastighetsbeståndet som togs av kommunfullmäktige 2015. Renodlingsbeslutet som syftar till att samla kultur- och specialfastigheter i bolagets förvaltning.

  Foto: Mikael Pilstrand.

  Kallbad och fika

  För den som besöker Kallbadhuset för en fika eller ett uppfriskande bad sker ingen märkbar förändring vid ett ägarbyte. Öppettider och allmänhetens tillgång hanteras likt tidigare av hyresgästen. Att tillgängligheten är god för allmänheten även i framtiden är kommunen och VFAB måna och eniga om.

  Förvaltning av kulturfastigheter

  Bolaget har idag åtta kulturfastigheter i sitt bestånd, Rådhuset, Societetshuset, och Varmbadhuset, för att nämna några. Även om varje fastighet är unik i sitt slag ger detta driftorganisationen kunskap och erfarenhet av att förvalta kulturfastigheter.

  Man i mörk kavaj, kostymbyxor och bruna skor står på stranden. Kallbadhuset anas till höger i bild.

  Bildtext: Martin Rylander, VD. Foto: Hidvi Group.

  - Kallbadhuset är en betydelsefull byggnad för både varbergare och besökare. Ett ägande och förvaltande av denna kulturpärla är ett viktigt uppdrag, säger Martin Rylander, VD på VFAB. Som med alla våra fastigheter arbetar vi långsiktigt både vad det gäller fastighetsunderhåll och utveckling.

  Kallbadhuset, det tredje i ordningen

  Det första kallbadhuset byggdes år 1866 och förstördes i en storm 18 år senare. År 1886 stod ett nytt bad klart och samtidigt började Varberg på allvar konkurrera med andra kurorter. Detta Kallbadhus ska av en byggnadsinspektör kallats ”ett lappverk” och mycket riktigt kunde det inte stå emot när julstormen drog fram 1902. Bara ett år senare, 1903, stod det tredje kallbadhuset klart. Det är det vi badar från idag och det har stått emot vädrets makter under årens lopp, även om stormen Gudrun orsakade lite skador.

  Tidplan

  Förvärvet av Kallbadhuset ska den 23 mars upp som beslutsärende i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare ska ärendet hanteras enligt den politiska processen och beslutas slutligen av kommunfullmäktige under våren.

  Kontakt

  Martin Rylander
  VD, Varbergs Fastighets AB.
  E-post: martin.rylander@varberg.se.
  Telefon: 0340 – 50 60 01.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: