Fjärilar flyttar in på Bua förskola

  I november väntas den nya förskolan i Bua stå klar för inflytt, Kultur- och fritidsnämnden har nu godkänt skissförslagen till den konstnärliga gestaltningen. Fjärilens livscykel kommer att illustreras på ett plank som omgärdar förskolans utegård.

  Henrietta Kozica är konstnären bakom verket. Hon har hämtat inspiration av förskolans tradition att låta barnen följa en egen fjärils livscykel, från larv till en vacker fjäril som barnet släpper ut i naturen. Planket ska prydas med målade fjärilar i olika stadier tillsammans med träd och blommor. Målningen kan betraktas på avstånd men när man går nära kan man upptäcka små detaljer.

  En del av målningen som ska pryda planket.

  Konstverket ska inspirera och vara en del i barnens lek men också bidra till funderingar och samtal mellan barnen, och mellan barn och vuxna.

  Målningarna illustrerar fjärilens alla stadier i livscykeln.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: