Spaden i marken - bygget är igång!

  I kvarteret Falkenbäck har nu bygget av 87 lägenheter och ett parkeringsgarage startat.

  Det är Tage & Söner som ska bygga de fyra husen, med 87 lägenheter runt en lummig innergårdsmiljö. Men innan det byggs på höjden ska det grävas nedåt, för att anlägga ett garage i två våningar under mark. Totalt blir det cirka 190 parkeringsplatser i garaget, drygt 120 av dem till allmänheten.

  De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas av oss på VFAB, på samma sätt som våra övriga parkeringshus.

  Parkeringshus

  Byggarbetare och politiker hjälps åt att ta ett stort spadtag från en hög med grus och sten.

  Representanter från Tage & Söner samt Gösta Bergenheim, VFABs styrelseordförande, i blå bygghjälm

  Publicerad den:

  Senast ändrad: