Midsommargården - från start till mål

  Nu är Midsommargården färdigbyggd, verksamheten är i gång och de första boende har flyttat in. Hur blev resultatet och hur var det att projektleda ett av Varbergs kommuns största byggprojekt? Vi har intervjuat projektledaren Helen Treslow och tillsammans har vi gjort en film som visar upp slutresultatet.

  Det är en solig eftermiddag strax efter påsk när vi intervjuar Helen Treslow, en av VFABs mest erfarna projektledare. Det är mycket vi vill veta om hennes resa i arbetet med att bygga Midsommargården.

  En kvinna i varselkläder och bygghjälm ler mot kameran.

  Helen Treslow på bygget av Midsommargården. Foto: Natalie Greppi.

  Vad kände du när du fick uppdraget att projektera och leda ett av Varbergs kommuns största byggprojekt?

  - Jag kände mig förstås hedrad och tyckte att det skulle bli en spännande utmaning. Visserligen ingår det i mina arbetsuppgifter att ta hand om nya projekt som vi får tilldelade så egentligen är det ju inget speciellt med just Midsommargården på det sättet.

  När du ser tillbaka på projektet, vad tycker du är det som fungerat allra bäst?

  - Samarbetet mellan de inblandade parterna, verksamheterna (Socialförvaltningen och Serviceförvaltningen) och byggentreprenören och deras underentreprenörer.

  Entreprenadformen, totalentreprenad med partnering, har fungerat väl i det här projektet alltså. Eller finns det både för- och nackdelar?

  - På denna typ av projekt, dvs större projekt med en icke färdig detaljplan och ett projekt av mer komplicerad art som detta så lämpar sig partneringmodellen väldigt bra. Vi har under resans gång diskuterat förändringar och kunnat göra tillägg, tex har vi lagt till kyla på ventilationen som en konsekvens av pandemin (det har inte kunnat användas fläktar på befintliga boenden, som är brukligt, under högsommaren). Nackdelen är att det tar mer tid från alla inblandade, men samtidigt är det en spännande och lärorik resan man får vara med på.

  Om du skulle göra om projektet, är det något som du skulle ändra på?

  - Det finns ju några saker man skulle gjort annorlunda, men på det stora hela så har det mesta gått bra. Det var ju ingen som kunde förutse en pandemi när vi påbörjade förstudien hösten 2016.

  Vilken har varit den största utmaningen med projektet?

  - Att installera kyla på ventilationen när det inte var med från början. Framförallt i teknikutrymmet på plan 4 som har begränsat utrymme.

  Vad är du allra mest nöjd med på Midsommargården och varför?

  - Det finns många saker som har blivit bra på Midsommargården, men att vi valde att utöka antalet solceller i ett tidigt skede gjorde att vi kunde installera kyla på ventilationen eftersom vi har legat på gränsen ur energianvändningsynpunkt så hjälpte solcellerna till att vi kunde räkna hem energiökningen för kylan.

  Midsommargården är med och tävlar om utmärkelser, kan du berätta mer om det?

  - Tanken väcktes redan när bygglovshandläggaren gav beröm för gestaltningen av byggnationen i bygglovsskedet. Så nu planerar vi att se över vad det finns att söka så som arkitekt- och samhällsbyggnadspriser.

  Midsommargården, drönarbild. Byggnaden har tre flyglar och ser ut som en vindsnurra från ovan. Vid horisonten, bakom skogen, skymtar havet.

  Drönarvy över Midsommargården. Foto: Natalie Greppi.

  Midsommargården är ju i både stort och smått anpassat till demenssjukvård. Kan du berätta mer om utemiljön och Sinnenas trädgård ur det perspektivet?

  - Tanken är att de boende skall kunna komma ut i trädgården som skall erbjuda både syn och doftintryck från blommor, buskar och träd, hörseln skall kunna stimuleras av bland annat fågelkvitter. Smak skall kunna stimuleras av bärbuskar och fruktträd, de boende skall kunna fika, grilla och äta mat och dryck i trädgården. Balansen kan tränas på slingan som finns runtom trädgården med många bänkar och sevärdheter på vägen.

  Konstverket Främmande fåglar pryder Midsommargården. På vilket sätt integrerar konstverket till de som bor på Midsommargården?

  - Jag är egentligen inte bäst lämpad att svara på denna fråga. Men i korthet så bottnar det i att Socialförvaltningen ville ha en konst där de boende kunde se vad konsten föreställer. De placeringar som fanns att tillgå var mycket i trädgården och på allmänna delar i byggnaden, då man inte vill sätta konsten ute på avdelningarna där den inte blir tillgänglig för alla. Den konstnärliga gestaltningen var en tävling där olika konstnärer har fått presentera olika förslag och då vann konstnärerna som ligger bakom verket Främmande fåglar. Det är totalt 10 stycken skulpturer av fåglar, både inhemska och exotiska arter som finns utplacerade längs en slinga från entrén genom byggnaden och ute i Sinnenas trädgård.

  En staty av en fågel med stor gul näbb sitter på en sten i trädgården.

  Den praktfulla tukanen sitter på en sten bredvid gångstråket. Foto: Helen Treslow.

  I det här projektet har några av dina kollegor fått lära av dina erfarenheter genom jobbskuggning. Vad är fördelen med att arbeta på det sättet?

  - Tanken med att vara två i våra projekt är att det alltid skall finnas någon som kan täcka upp för den andra samtidigt som yngre kollegor kan få möjligheten att lära sig av äldre. Och samtidigt har det varit en trygghet för min del att jag har vetat att det finns någon annan som har kunnat ta ett möte om jag inte haft möjlighet.

  Filmen om Midsommargården

  Hur blev då resultatet? I filmen får vi följa Helen som berättar om Midsommargården. Vi får träffa fler som varit involverade redan från start samt en presentation av verksamheten. Vi har också ställt frågor som besvaras av politiker i Varbergs kommun.

  Film: Midsommargården - ett särskilt boende i Varberg Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: