Höga ljudnivåer i kvarteret Falkenbäck

  I kvarteret Falkenbäck ska det byggas bostäder och parkeringsgarage. Just nu pågår markarbeten som medför en hel del buller och vibrationer. Vi förklarar varför och hur länge detta kommer att pågå.

  På platsen ska det byggas fyra hus med 87 lägenheter samt ett garage i två våningar under mark. De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas av oss på Varbergs Fastighets AB, VFAB.

  Men vad är det då som väsnas och varför? Och hur länge kommer de här arbetena med höga ljudnivåer att pågå?

  Tage & Söner är entreprenör på bygget och projektledare Tore Werdelin förklarar.

  - Just nu pågår spontning i området. Spont är en stödkonstruktion som ger oss möjlighet att schakta, gräva ur och göra plats för byggnadens våningsplan under mark. Detta utan att riskera sättningar i omkringliggande fastigheter. För att få ner sponten i marken behöver vi använda metoder där vi antingen vibrerar ner spontarna eller slår ner dem. Det är dessa arbeten som för oväsen.

  Arbetet med spontningen startade vecka 17. Men man stötte på ett problem i marken som gjorde att man inte fick ner sponten tillräckligt långt genom vibrationer.

  - På grund av detta behöver vi använda oss av en så kallad pålkran för att slå ner sponten den sista biten. Det kommer fortsatt att vara höga ljudnivåer och vibrationer i området, men i slutet av maj ser vi att dessa arbeten ska vara klara, förklarar Tore.

  När arbetet med spontarna är klart ska stag fästas i sponten och sen förankras i berget. Detta arbetsmoment utförs med en maskin som kallas borrigg samt en kompressor. Dessa maskiner kommer också att föra en del oväsen men inte lika markant som nu.

  Om parkeringsgaraget

  Totalt kommer det att finnas cirka 190 parkeringsplatser i garaget. Drygt 120 utav dessa kommer allmänheten att ha tillgång till. De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas på samma sätt som de övriga kommunala parkeringshusen i Varberg och hanteras av VFAB.

  Det kommer att finnas möjlighet till nattparkering för allmänheten i Falkenbäcks garageanläggningen. Det kommer att finnas bilplatser för handikappfordon, samt platser för elbilar med laddstolpar.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: