Etapp 3 avklarad på Räddningsstationen

  Arbetet med om- och tillbyggnationen på Räddningsstationen i Varberg har vind i seglen och ännu en milstolpe är passerad. Som det ser ut nu kan projektet bli färdigställt före utsatt tid.

  Det tidigare omklädningsrummet för damer var alltför litet, att bygga ett större ingick i etapp 3 och det står nu tillsammans med tillhörande bastu klart. Ett nytt gym, förråd och den nya tvättstugan är också färdigställda och två teknikrum har fått en uppfräschning. Samtliga delar ingick i etapp 3 som nu alltså är passerad.

  Omklädningsrum med grå och vita högskåp.

  Det nya omklädningsrummet för damer är ljust och rymligt.

  Ny matsal och omklädningsrum, etapp 4

  I den nu pågående etapp 4 är det herrarnas tur att tillfälligt ha ombyte i paviljongerna på husets baksida då deras omklädningsrum nu ska byggas om. I anslutning till omklädningsrummen blir det också ett nytt rum avsett för larmkläder som efter användning kan innehålla spår av farliga ämnen och därför bör förvaras åtskilda från övriga kläder.

  - I och med att det alltid är verksamhet igång i huset får man pussla lite för att allt ska flyta på och att vi inte ska störa alltför mycket, säger Filip Sundvisson projektledare på VFAB. Verksamheten har visat stort tålamod med byggstöket, vi har en väldigt bra dialog och ett fint samarbete med dem. De är nöjda med de delar som är färdigbyggda och som de nu använder och det är roligt, säger Filip.

  Den gamla matsalen har länge varit trång och i ombyggnationen ingår en ny matsal med kök och gott om sittplatser.

  7 etapper blev 5

  Vid projektets uppstart pratade vi om totalt 7 etapper under byggnationen, dessa 7 har slagits ihop till 5 för att underlätta för verksamheten. Nu behöver de inte passera genom utrymmen som är under byggnation och inflytt till nya lokaler sker på en och samma gång istället för etappvis.

  Etapp 5 är alltså den sista etappen i projektet men också den som pågått under i stort sett hela byggtiden. Filip förklarar:

  - I etapp 5 ingår byggnationen av den nybyggda delen som byggs på det ställe där den nu rivna gamla tvätthallen låg. När den nya delen är färdigställd ska dockas ihop med den befintliga byggnaden. Där gammalt möter nytt kommer den nya entrén att ligga säger Filip. I nya delen blir det en stor samlingshall, ett konferensrum och ett flertal nya kontorsplatser.

  Även delar av plan 2 i den äldre delen ingår i etapp 5. Det blir bland annat fler kontor, dagrum, fläktrum och ett antal sovrum.

  - Entreprenaden är troligtvis klar i slutet av oktober, det innebär att vi ligger bra till i tidplanen och att byggtiden förkortas i slutändan, säger Filip.

  Ritning där de olika etapperna är markerade.

  De olika etapperna på plan 1.

  Ritning där etapp 5 är markerad.

  Etapp 5 på plan 2.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: