Mötesplats Tvååker tar form

  Gamla Kyrkskolan ska bli ett nytt nav för kultur- och fritidsaktiviteter. Här kommer det att erbjudas en massa skoj för alla åldrar. Mötesplatsen ska kallas ”Mötesplats Tvååker” och fungera som en ny knutpunkt. Den här veckan startar etableringen inför ombyggnation. Lokalerna kommer att nyttjas som ungdomsgård, för seniorverksamhet och för fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar. Kyrkskolans lokaler ska bli tillgängliga och möta behoven för de olika verksamheter som ska nyttja dem.

  Även Kulturskolan kommer att ha undervisning i lokalerna och de ska kunna användas av föreningslivet. På sikt är tanken att Mötesplats Tvååker ska bidra till nya möten mellan människor i olika åldrar och samarbeten mellan olika verksamheter.

  Ombyggnation med fokus att öppna upp

  Varbergs Fastighets AB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att projektleda ombyggnationen av kyrkskolan. Kyrkskolan består idag av flera mindre rum i två plan. Ungdomsgårdsverksamheten har behov av öppna ytor med god överblick. Därför blir det en fullständig ombyggnation invändigt, med fokus att öppna upp. Exteriören kommer till största del att behållas, med undantag för en tillbyggnad i form av ett större entréparti. Det bidrar till att huset blir tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar samt möjliggör för en utomhusscen och träffpunkt. Husets bottenplan anpassas också för att kunna fungera som övernattningslokal vid exempelvis läger och cuper.

  Etablering startar vecka 20

  Under vecka 20 kommer entreprenören BAB Bygg AB, börja etablera sig genom att sätta upp byggbodar och staket. Detta kan komma att ha viss påverkan på trafiken i området nära Bosgårdsskolan. Exempelvis kan det bli lite smalare passager för den som ska lämna och hämta barn.

  I mitten av maj 2021 påbörjas rivningsarbeten inne i byggnaden. Under sommaren genomförs därefter byggarbeten och markarbeten. Mötesplats Tvååker beräknas vara klar för invigning hösten 2021.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: