Upphandling av byggentreprenör till Trönningenäs förskola

  Varberg växer och med det, antalet barn. Det i sin tur ökar behovet av förskoleplatser i kommunen. Näst på tur står en ny förskola i Trönningenäs för 80 barn, på ca 1000 kvm. Förskolan har en unik utformning då den anpassats efter den relativt strikta detaljplanen. Nu ligger upphandlingen ute på TendSign och vi hoppas fånga er byggentreprenörers intresse att lämna anbud på denna totalentreprenad.

  Förskolebyggnaden kommer i antal kvadratmeter vara liten i förhållande till antalet barn som ska gå där. En tät dialog har av den anledningen förts med verksamheten, för att hitta bra lösningar som möjliggör en förskola för 80 barn. Förskolan ska ha fyra avdelningar och vara uppdelad i två sektioner. Förskolan kommer förses med ett mottagningskök, en gemensam matsal, personalutrymmen samt teknikrum. På gården ska det finnas återvinningshus samt varm- och kallförråd.

  Illustration av Trönningenäs förskola. Tre grå byggnader med gröna tak är sammanbyggda med mindre gröna byggnader.

  Stora lekytor utomhus

  Som motvikt till den mindre inomhusytan har förskolegården blivit exceptionellt stor, en area om cirka 8000 kvm. Närmast byggnaden planeras en ”trygg zon” med möjlighet till fri lek bland växtlighet kombinerat med lekytor där lekställningar och annan utrustning får plats. Förskolegården ska också innehålla en ”vild zon”, där det är tänkt att de äldre barnen kan leka fritt medans de yngre barnen kan använda området som utflyktsmål. Den ”vilda zonen” ska utformas efter önskemål och behov av fri lek.

  Upphandling i TendSign

  Vi hoppas att ni är många som ska finna det lika spännande som vi att skapa denna något unika förskola. I förfrågningsunderlaget i upphandlingen, som nås via TendSign, finns mer information och instruktioner. Där finns också möjlighet att ställa frågor under anbudstiden. Den som inte redan har ett konto, registrerar sig enkelt utan kostnad.

  Anbudstiden går ut den 11 juni.

  Information om upphandlingen på Tendsign Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: