Insektshotell i anslutning till p-hus

  Tillsammans med Arbetscentrum har VFAB byggt insektshotell som placerats längs hela planket som skiljer p-hus Trädgården från järnvägen. Hotellen, varje unikt i sig, är ett hållbarhetsprojekt i flera led.

  Parkeringshus Trädgården stod klart sommaren 2017. På fasaden klättrar murgrönan och vildvinet så sakteliga uppåt, växtligheten ska bli en del av fasaden. I anslutning till parkeringshuset har VFAB nu etablerat flertalet insektshotell, en plats för våra värdefulla pollinerare som bin, humlor och nyckelpigor.

  Det är längs med hela planket som skiljer parkeringshuset från järnvägen som insektshotellen är placerade. Varje hotell i unik design. Förhoppningen är att många insekter flyttar in, samtidigt som det blir trevligare miljö för den som väljer att gå förbi.

  Insektshotell_alla

  Hållbarhet i flera led

  I samverkan med Arbetscentrum, som erbjuder sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, har insektshotellen byggts. Materialet som använts är spillvirke från det pågående byggprojektet Klapperstenens förskola. Lina Persson, kulturgeograf på VFAB berättar:

  - Det har varit ett roligt projekt att genomföra med Arbetscentrum, vilka har stått för både design och tillverkning. Att vi även har använt material som annars gått till spillo ger projektet en dimension till. Vi har arbetat med social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet.

  Insektshotell_arbetsgruppen

  Flaggan hissad

  På torsdag den 27 maj strax efter lunch var arbetslaget från Arbetscentrum på plats och satte upp de sista hotellen. Dagen till ära hissades flaggan vid ett av hotellen.

  - Vi på VFAB är så nöjda med resultatet! Nu ska vi planera för planeteringar som lockar pollinatörer och informationsskyltar ska upp. Sen hoppas vi på stor inflyttning. Vi ska se till att ta väl hand om de nya hyresgästerna.

  Insektshotell_flaggan

  En okänd plats

  Då platsen från början inte är planerad som en gångväg, är den varken fullt tillgänglig eller uppskyltad. Därav är det säkert många som inte känner till den.

  - Vi har grusat ytan för att göra den lite mer promenadvänlig. Samtidigt vill vi vara tydliga med att platsen inte är fullt tillgänglighetsanpassad, säger Lina Persson.

  Adress: Bäckgatan 2, bakom parkeringshus Trädgården.

   

  Publicerad den:

  Senast ändrad: