Kulturminnet B-hallen bevaras

  B-hallen på kvarteret Renen ska bevaras för framtida bruk. Byggnaden som en gång i tiden utgjorde fabriksbyggnaden på Skandinaviska Textilfabriken, grundad sent 1800-tal, har ett högt kulturhistoriskt värde. Det är ännu inte bestämt vad byggnaden ska användas till och därför ska den väderskyddas så att pågående förfall bromsas.

  En plåtkonstruktion med takstolar ska byggas för att täcka byggnaden och på så vis skydda den från väder och vind. Arbetet startade i början av juni och förväntas vara klart i september 2021.

  B-hallen, kvarteret Renen i Varberg. Gammal byggnad med sliten målaryta. Sågtandad form på taktet med spetsar uppåt.

  Fabriksbyggnadens sågtandade tak är mycket utmärkande och är till största del bevarat i ursprungligt utförande.

  Skulle byggnaden inte rivas?

  Jo, så var det tänkt från början. I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och B-hallen på kvarteret Renen 13. Hösten 2018 revs A-hallen och muren kring området revs till en nuvarande höja på 120 cm.

  I januari 2019 inkom en motion, istället för att riva B-hallen fanns det en önskan att bevara byggnaden för framtida bruk. Saneringsarbetet som pågått sedan en tid visade att marken där B-hallen är belägen inte behövde saneras och byggnaden hade varit uppvärmd vilket gjorde att den var i bättre skick än vad A-hallen var. Hösten 2019 togs beslutet att bevara och väderskydda byggnaden. Väderskyddet ska klara minst 5 år så att det ges möjligheten att bestämma vad hallen ska användas till över tid.

  Området saneras

  På fastigheten Renen 13 har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1800-talet. Under de första 60 åren pågick textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel för ytbehandling och tvätt av gods som gjort marken förorenad. De förorenade ämnena har spridit sig i jord, grundvatten och berg. Via grundvattnet har föroreningarna spritt sig till områden i anslutning till fastigheten. Ett omfattande saneringsarbete av marken startade 2018. Saneringsarbetet har skett i etapper, där den tredje etappen beräknas starta i slutet av 2021.

  Mer information om saneringsarbetet på varbergs kommuns hemsida Länk till annan webbplats..

  Historisk byggnad med flera verksamheter

  Skandinaviska Textil AB grundades 1896-97 av bland andra Hugo Gerlach som hade stor inverkan på utvecklingen i Varbergs stad. Anläggningen Skandinaviska Textil AB var för sin tid det mest moderna inom arkitektur, material och byggnadsmetod med prefabricerade element, dagsljusinsläpp, minimerad brandrisk och arkitektoniska uttryck. Här fanns elektrisk belysning från en ångdriven generator. Fabriken blev en av Varbergs största arbetsplatser, människor flyttade till staden och staden växte. 1897 hade fabriken 57 anställda, på några år nära fördubblades antalet och 1912 var det 205 medarbetare på fabriken.

  Skärpt konkurrens bland textilfabriker i landet ledde slutligen till konkurs och verksamheten togs över av Malmö Yllefabriks AB 1915. Socker- och mjölsäckar stod för en stor del av produktionen.

  1962 tog SWEDEA (Svenska Dataregister AB) över fabriken, verksamheten tillverkade mekaniska kassaregister. Dessa konkurrerades slutligen ut av de elektroniska och verksamheten lade ner tillverkningen 1975.

  Husqvarna Vapenfabrik AB tog över anläggningen och expanderade sin symaskinsfabrik till Varberg, något som skapade ett par hundra arbetstillfällen i staden. Fabriken lades ner 1979 då Elektrolux köpte upp koncernen.

  Fem före detta chefstjänstemän på Husqvarna gick då samman och startade upp företaget Caprinus AB. Med detta fortsatte symaskinstillverkningen i fabriken. Även denna verksamhet gick i konkurs och kommunen köpte fastigheten. Sedan dess har flera olika verksamheter huserat i byggnaden som kom att bli något av ett industrihotell. Den senaste tiden har byggnaden tjänstgjort som lagerlokal år kommunen.

  Vill du veta mer om kvarteret Renens historia hittar du mycket information samlat i en rapport på Kulturmiljö Hallands hemsida.

  Renens historia - Kulturmiljö Halland. Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: