Byggarbetsplats, hus omgivet av byggställningar. 

  Vad menar vi med social hänsyn i upphandling?

  I upphandlingen av Trönningenäs förskola har vi i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, AME, i Varbergs kommun, valt att arbeta med social hänsyn i upphandling. Ett sätt att skapa arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

  I det här projektet innebär det att entreprenören åtar sig att erbjuda praktikplats för en eller två praktikanter. AME tar fram ett urval av lämpliga kandidater, efter dialog med entreprenör.

  Den här typen av initiativ ger fler människor möjligheten att komma ut i arbetslivet och skapa en meningsfull vardag. Men det är också en attraktiv väg för entreprenörer att hitta arbetskraft.

  Projektledare Frida Gren förklarar mer detaljerat i filmen hur det går till och vad det innebär. Upphandlingen för Trönningenäs förskola ligger just nu ute på Tendsign och sista anbudsdag är 11 juni. Välkommen med ert anbud!

  Publicerad den:

  Senast ändrad: