Varmbadhuset - diplom för god byggnadsvård

  Det är med stolthet vi vill berätta att vi mottagit Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård. Våren 2019 återinvigdes Varmbadhusets bassäng och det är för arbetet med den restaureringen som vi mottagit den fina utmärkelsen.

  Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnadsvård inom Hallands län. Byggnadsnämnder, kulturnämnder och hembygdskretsar i länet kan lämna förslag på mottagare. I våras fick vi vetskap om att Byggnadsnämnden i Varberg nominerat oss och det känns väldigt hedrande att i tuff konkurrens, erhålla ett så fint diplom. Framförallt då projektet bjöd på flera oväntade överraskningar och ledde till en långt mer omfattande renovering än vad som var tänkt.

  Vår projektledare Magnus Aronsson var rörd och glad efter diplomutdelningen.

  - Det här var ett ganska svårt och snårigt projekt till en början. Men framförallt häftigt och lärorikt. Jag är så tacksam över att få ha varit en del av detta. Varmbadhuset och dess bad är ett viktigt kulturarv för Varberg och det är fint att det får fortsätta att vara det, säger Magnus.

  Varmbadhusets bassäng efter renoveringen 2019. Vita väggar med pelarvalv omgärdar den turkosblå bassängen. 

  Juryns motivering lyder

  Juryn bestod av Magnus Jensner, ordförande och Arne Andersson från Hallands museiförenings styrelse, länsantikvarie Emma Östlund och bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland.

  Juryns beslut har varit enhälligt och motiveringen lyder:

  ”Varbergs fastighets AB har genomfört renoveringen av Varmbadhusets badavdelning med stort engagemang och hög medvetenhet vad gäller byggnadens kulturhistoriska värden. Badavdelningen har i stort sett återfått ursprungligt utseende. Anläggningen finns dessutom tillgänglig så att både boende och besökande i Varberg kan få en föreställning av hur kurorten Varberg kunde te sig under 1920–30-talet”.

  Fiskfontän i Varmbadhusets bassäng. Vatten sprutar ur fiskens mun ner i vattnet.

  Den vackra fiskfontänen i koppar bevarades vid renoveringen och pryder återigen bassängens kortsida.

  Omsorgsfull renovering

  Under våren 2018 gjorde en bedömning av Varmbadhusets badanläggning. Det stod klart att den tekniska utrustningen var uttjänt och bassängen behövde renoveras. Tidigt togs beslut om att återskapa bassängen till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Kulturmiljö Halland och arkitekten Arkkas blev direkt två viktiga medspelare under hela resan.

  - När det uppdagades hur hårt angripen bassängens konstruktion var och hur omfattande renoveringen skulle bli, kunde man ju rent krasst valt att bara sätta upp vitt kakel. Men nu känns det extra bra att vi tog steget att försöka efterlikna originaluppförandet, beskriver Magnus Aronsson.

  Här kan du läsa mer om Varmbadhuset och dess historia.

  Se filmen där projektledare Magnus Aronsson beskriver projektet och tillsammans med driftteknikern Robin Björk visar resultatet.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: