Upphandling - Hjälp oss att bygga framtidens gymnasieskola!

  I det växande Varberg poppar bostäder och förskolor upp på bred front i kommunen. Nu har det kommit till gymnasieskolans tur att få en uppgradering. Peder Skrivares skola är en trotjänare som nyligen fyllde 50 år. Skolan har ett brett utbildningsutbud och är en av Sveriges största gymnasieskolor.

  Nu ska antalet elevplatser utökas – det innebär att skolan ska få plats för ytterligare 1000 elever. Detta kommer att kräva sin logistik och för naturligtvis med sig att andra faciliteter ska tillkomma, så som idrottshall och plats för fler parkeringar.

  Peder Skrivare är den kommunala gymnasieskolan i Varberg som under ett halvt sekel varit ett självklart val för gymnasieungdomar. Här har generationer av varbergare utbildats för att nå sina drömmar. Kunskap, kreativitet och mångfald är ledord som präglar miljön eleverna möter. Skolan har ett väletablerat samarbete med näringslivet. Flertalet nationella gymnasieprogram som erbjuds går dessutom att kombinera med utvecklande utbildning inom till exempel idrott eller Ung Företagsamhet.

  Projektet på Peder Skrivares skola sträcker sig över lång tid, målbilden är att skolan ska vara helt ombyggd till höstterminen 2028.

  Projekt i tre etapper

  Vi har valt att dela upp det här projektet i tre etapper. Fas 0, förstudie, Fas 1, projektering och Fas 2, byggnation. Det är i Fas 0 som logistikdelen kommer att spela en viktig roll. Här ska vi utreda hur och var de 1000 nya elevplatserna ska byggas, samt ta fram en första riktpriskalkyl för detta. Förstudien löper från våren 2022 fram till mars 2023.

  Även bygget kommer att behöva ske i etapper då verksamheten på skolan kommer att fortgå under hela projektets gång. Tillbyggnaden beräknas till cirka 20 000 m2, utöver det tillkommer idrottshall om 2500m2 samt ett p-hus med 260 parkeringsplatser. En ny detaljplan pågår och förväntas vara klar i slutet av 2023.

  Med den här satsningen kommer Peder Skrivares skola under lång tid framöver kunna vara en central mötesplats för tusentals ungdomar. Samt fortsatt kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar med stor variation under samma tak.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: