Ombyggnation och ny utemiljö på Buaskolan

  Buaskolans före detta matsal med tillhörande kök har förvandlats till nya fräscha undervisningslokaler. Knappt hann projektet avslutas förrän nästa upprustning tog vid. Buaskolans utemiljö ska få ett lyft och målet är att skolgården stå klar i början av höstterminen 2022.

  Höstterminen 2021 blev matsalen på Buas nya förskola klar och sedan dess har Buaskolans elever promenerat dit för att serveras lunch. Skolans gamla matsal och kök har nu istället förvandlats till två nya klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och WC-utrymmen. De nya lokalerna har fått en ljus färgsättning – kaklat golv och väggar går i beige och grå toner. Entreprenören Trabea Bygg AB har precis monterat upp hallmöblerna när vi kikar förbi.

  Kapprum med hyllor och krokar för barnens kläder.
  Klassrum utan möbler. Stort och luftigt med fönster längs ena sidan.

  Utemiljön rustas upp

  Den ena av de nytillkomna undervisningslokalerna kommer att nås via den dörr som tidigare fungerade som varuintag. Och nu äntligen kan nästa upprustning av skolan ske. Som ett led i de byggnationer som nu skett på skolområdet har Varbergs Fastighets AB fått i uppdrag att rusta upp skolans utemiljö.

  Lilla gården får motorikbana och multisportarena

  Under påsklovet drog arbetet i gång och innefattar en upprustning av både den ”Stora” och den ”Lilla” gården. Den lilla gården, där F-3 har sina raster kommer bland annat att få en ny motorikbana med roliga hinder och utmaningar. Sandlådan kompletteras med bakbord och i marken ska det målas en snurrig cykelslinga. Dessutom ska det anläggas en ”multisportarena” där fotbollsplanen ligger idag, detta kommer att möjliggöra aktivitet i fler lagsporter, till exempel bandy och basket. Gångvägen till den nya matsalen kommer att asfalteras.

  Illustration som visar placering av cykelslinga, lekyta, bollplaner och planteringar.

  Illustrationen är endast en skiss som ger en ungefärlig bild av hur skolgårdsmiljön kommer att se ut.

  Linbana och plats för sköna häng på Stora gården

  På stora gården där klass 4-6 vistas kommer det göras plats för fler sköna ”häng”, men också ordentliga ytor för aktivitet. Här tillkommer bland annat ett kingbord, en kompisgunga och en linbana. Basketkorgarna ska bytas ut och pingisborden rustas upp. Båda gårdarna ska också förses med mer grönska i form av buskar och träd. Solskydd ska tillsättas och belysningen ska ses över.

  Favoriterna stannar kvar

  Flera saker kommer alltså bytas ut och uppgraderas, men några favoriter blir kvar. Till exempel den populära kompisgungan på Lilla gården och de klätterställningar som sattes upp på gården för drygt ett år sedan. Men målet är att hela skolgården ska kännas mer ombonad med inbjudande sittplatser, aktivitetsdelar och grönska.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: