Vi ska bygga skatepark!

  Nu har vi skrivit kontrakt med Gustav R Johansson Entreprenad AB och vi är så spända inför den här resan. Tillsammans ska vi bygga den första idrottsanläggningen för skateboard i Varbergs kommuns regi. Skateparken ska passa gammal som ung och bjuda på varierad åkning.

  Illustrationen ger en skissbild över ungefär hur skateparken ska se ut med streetyta, parkterrain samt en bowl och inte minst sköna ytor för umgänge. Skateparken ska anläggas på grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan, en attraktiv och tillgänglig plats med direkt närhet till flera skolor och andra mötesplatser.

  Skateparken ska bidra till att stärka Varberg som attraktiv skatedestination i Sverige och Norden samt vara en öppen, trygg och inkluderande plats där alla känner sig välkomna.

  Illustration över hur den nya skateparken ska se ut med olika delar för olika typer av åkning.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: