Hur går det för Magasinet på Hoken?

  Det lilla Magasinet som står ute på Hoken är från 1920-talet och var alldeles nyligen en hemlighet för gemene man. Nu arbetas det för att ge platsen nytt liv.

  I samband med att Stenaterminalen skulle rivas blev det tydligt att det under skalet dolde sig ett äldre Magasin - i gott skick. Av den anledningen har rivningen av den gamla Stenaterminalen skett med stor försiktighet för att så långt som möjligt bevara kulturhistoriska värden.

  Gammal byggnad med välvt tak, fönster med spröjs och två gammaldags portar.

  Byggnaden har vädersäkrats

  Under vintern och våren 2022 har arbete med att vädersäkra Magasinet pågått. Taket har fått ny papp, fönstren har renoverats och ny panel har satts på några ställen.

  - Bygganden har stått skyddat under Stenaterminalen och var i gott skick. Med de insatser som vi har gjort nu har Magasinet goda förutsättningar att stå kvar i många år till, säger Jimmy Emanuelsson, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.

  Om du promenerar ut till Magasinet kanske doften av linoljefärg fortfarande hänger kvar. Fasaden är målad i dämpad ockragul en kulör som togs fram i samarbete med Kulturmiljö Halland och målarna.

  Ambitioner om en myllrande plats

  Målsättningen var att Magasinet skulle användas till publik verksamhet redan under sommaren. Men den gällande detaljplanen bromsade upp planerna något.

  - Detaljplanen tillät kontor eller lager i Magasinet, vilket inte skulle bidra till det liv och rörelse vi önskar, berättar Lina Persson, affärsutvecklare och kulturgeograf på Varbergs Fastighets AB.

  I maj månad blev bygglov beviljat, som innebär att Magasinet nu kan användas för flera olika verksamheter, såväl under kortare som längre perioder. Arbetet kan ta fart igen och siktet är inställt på sommaren 2023, men utan att stänga några dörrar för goda idéer fram tills dess.

  - Magasinet på Hoken är en flexibel yta på en fantastisk plats. Vi vill skapa en härligt myller där, säger Lina Persson.

  En del av Västerport

  Platsens är en del av den nya stadsdelen Västerport. Fram tills det att vi vet hur den långsiktiga planen för Hoken ser ut, är målsättningen att skapa utrymme för publik verksamhet som ska bidra till liv och rörelse i hamnen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: