Porträttbild på affärsutvecklingschef Clara Tholin, EMC:s logga till höger i bild. 

  Clara Tholin, ordförande för EMC

  Nyligen utsågs Varbergs Fastighets AB:s affärsutvecklingschef, Clara Tholin, till ordförande i föreningen EMC. Vi ställer några frågor till Clara hur hon känner inför sitt nya uppdrag.

  Clara ser fram emot uppdraget. Hon hoppas att flera engagerade företag ansluter sig till nätverket för hållbar och klimatsmart affärs- och verksamhetsutveckling.

  Fem frågor till Clara

  Du blev nyligen vald till ordförande för EMC – hur känns det?

  Det känns väldigt spännande, helt klart ett ärofyllt uppdrag.

  Hur ser din koppling och erfarenhet till EMC ut?

  Jag jobbar som affärsutvecklingschef på Varbergs Fastighets AB och vi har varit aktiva medlemmar i EMC i många år. EMC har gjort en resa över åren, att gå från aktiviteter som fokuserat mer på omvärldsbevakning, studiebesök och kunskapsbyggande till att vara ett mer konkret stöd i hållbar affärsutveckling. Ett exempel där vi tagit del av detta är i vårt arbete med Klimatbokslutet, där VFAB varit med sedan starten 2015. Genom EMC har vi även byggt upp ett bra nätverk.

  Vilka ser du som EMC:s främsta styrkor?

  Utöver det lokala perspektivet så är det är helt klart nätverket. Att möta aktörer ifrån olika branscher som alla drar åt samma håll och vill jobba mot samma saker.

  Vilka utmaningar ser du?

  En utmaning är att vi vill växa mer. Vi har redan över 100 medlemmar, men är alltid intresserade av att komma i kontakt med fler som vill engagera sig och bidra.
  En annan utmaning är att gå från ord till handling. Historiskt är vi duktiga på omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och dialog, men vi behöver bli ännu bättre på att stötta och bli en möjliggörare för hållbar omställning. Här vill EMC jobba brett tillsammans med andra, både i och utanför nätverket. Det kan handla om samverkan i olika projekt, finansieringsmöjligheter och annat för att få större genomslag i arbetet.

  Vilka frågor ser du som viktiga att driva som ordförande?

  Jag ser att det är viktigt att vi fortsätter jobba brett, men också försöker hitta tematiska områden som vi kan kraftsamla kring. Att vi ser nätverk i nätverket och kan para ihop branscher och deras huvudfrågor. Till exempel bygg och fastighet, turism och besöksnäring eller transport. Det skulle kännas väldigt spännande om vi kan få till det!

  Faktaruta:
  EMC bildades efter att flera bolag uttryckte ett behov av en gemensam plattform för att lyfta och arbeta med energi- och miljöfrågor. År 2007 bildades den ideella föreningen och sju stiftare finansierade denna medlemsorganisations uppstart. Idag har över hundra medlemsföretag tagit steget och anslutit sig till EMC - nätverket för hållbar och klimatsmart affärs- och verksamhetsutveckling.

  Stiftarna till EMC är:
  Varbergs Energi, Varbergs Sparbank, Ringhals, Derome AB, Campus Varberg, Halmstad Energi och Miljö samt Varbergs Bostad.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: