Upphandling – Gruppbostad i Limabacka

  I Limabacka, norr om Varberg har vi fått i uppdrag av Varbergs kommun att projektleda bygget av en gruppbostad. Ett bostadsalternativ för vuxna personer med funktionsnedsättning som ger möjlighet att skapa ett eget hem. Den planerade gruppbostaden ska ha sex lägenheter om 45 kvadratmeter vardera.

  Varje lägenhet ska ha direkt tillgång till utemiljö och egen uteplats. Boendet ska också ge möjlighet till umgänge i gemensamma utrymmen samt erbjuda god arbetsmiljö för personal. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvadratmeter + 200 kvadratmeter.

  Svanenmärkning

  Gruppbostaden ska miljömärkas med ”Svanen”, Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Detta komma bland annat ställa krav på energianvändning samt byggprodukter och byggvaror. Men också öppna upp för kreativa och spännande lösningar med miljö och hållbarhet i fokus.

  Tidplan

  Målsättningen är att byggnationen ska sätta igång hösten 2022. Och att överlämningen till verksamheten ska ske hösten 2023, för att möjliggöra inflytt årsskiftet 2023/2024.

  Detaljer om upphandlingen hittar ni i Tendsign, sista anbudsdag är 15 september. Där finns också möjlighet att ställa frågor under anbudstiden.


  Illustrationsbild av gruppbostad. Ljus träfasad och svart tak. Byggnaden omgärdas av grönska. 

  Illustrationsbild framtagen av D OFFICE

  Publicerad den:

  Senast ändrad: