Ett fotomontage som på ett ungefär visar hur Stadshotellets nya belysning kommer att se ut.

  Detta är en illustration som på ett ungefär visar hur den nya fasadbelysningen kommer att se ut.

  Belysning av kulturfastighet vid torget

  Under hösten sätter Varbergs Fastighets AB upp ny fasadbelysning på Stadshotellet. Projektet är det första steget att genom belysning bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor trivs och vill vistas.

  När skymningen faller är det många byggnader i Varberg som idag saknar ett ljus som framhäver det vackra. I Varbergs kommuns belysningsstrategi pekas åtta av Varbergs Fastighets byggnader ut som landmärken och extra intressanta att belysa.

  Energieffektiv belysning

  I ett belysningsprojekt är energieffektivitet en viktig aspekt. Genom ny teknik finns goda möjligheter att styra ljusnivåerna på ett smart sätt. Till Stadshotellet har energisnåla LED-armaturer valts ut, som passar husets karaktär och som ska tåla salta, hårda vindar.

  Energi är en av våra största samhällsfrågor just nu och Varbergs Fastighets AB monterar ny fasadbelysningen på Stadshotellet mellan vecka 36 och vecka 42. Projektet är en långsiktig satsning. Den nya belysningen är mer energisnål än den nuvarande och det innebär stor nytta att genomföra projektet.

  - Förutom energisnålare ljuskällor kommer vi även ha större möjlighet att styra belysningen framöver och på så vis påverka energiförbrukningen, förklarar Magnus Aronsson, förvaltare.

  Ljuset viktigt av flera anledningar

  Det finns fler dimensioner av hållbarhet att förhålla sig till i ett belysningsprojekt. Bland annat den sociala hållbarheten som delvis handlar om hur den nattliga staden ser ut och som är av stor betydelse för människors upplevelse av trygghet. Men också att ljuset, rätt använt, kan göra stadsmiljön vacker. Ljus är ett kostnadseffektivt sätt att göra staden mer attraktiv och till ett intressant besöksmål, även när mörkret lagt sig.

  Upplevelsebaserad ljussättning

  Belysningen som har tagits fram till Stadshotellet har gjorts i dialog med både Kulturmiljö Halland och Varbergs stadsarkitekt för att säkerställa att den harmoniserar med husets karaktär. Förutom att byta ut till LED och sätta ljus på ett av stadens landmärken bidrar belysningen till en trivsam och trygg stadsmiljö.

  - Den nya belysningen ger oss även möjlighet att tillsammans med våra hyresgäster använda upplevelsebaserad ljussättning vid speciella tillfällen, berättar Lina Persson, affärsutvecklare och kulturgeograf.

  Fasadbelysningen är förprogrammerad till sju olika temabelysningar under året, balnd annat Alla hjärtans dag.

  Stadshotellet i rosa och röd belysning på alla hjärtans dag den 14 februari 2023.

  Stadshotellet den 14 februari 2023. Foto: Lina Berntsson, Varbergs kommun

  Belysningsstrategin

  Varbergs kommuns belysningsstrategi beslutades av hamn- och gatunämnden den 17 juni 2019.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: