Äldre byggnad med beige fasadfärg. Bågformade fönster och torn på husets mitt.

  Varmbadhuset efter fasadrenoveringen som färdigställdes hösten 2022.

  Varmbadhuset i ny kostym

  Under våren påbörjades ett underhållsarbete på det anrika Varmbadhuset, ny puts och renoverade fönster. Arbetet är nu klart och innebär att det snart hundraåriga huset står starkt i många år till.

  Det är båda långsidorna och gaveln mot nordost som fått ny puts, ett infärgat kalkbruk som andas. Flera stuprör och hängrännor har bytts ut och många av de gamla fönstren har renoverats och bevarats. Några fönster behövde bytas ut då de inte höll för ändamålet i Varmbadhuset. Men dessa kommer få leva vidare i det lilla Magasinet som ligger ute på Hoken.

  Renoverade och ommålade fönster står uppställda i en lagerlokal.

  Renoverade och ommålade kommer fönstren att stå emot väder och vind i många år framöver.

  - I alla projekt ser vi över möjligheterna att tänka cirkulärt och återbruka det som går, berättar Jimmy Emanuelsson, byggprojektledare, VFAB. Det lilla Magasinet har fönster som inte alls är tidstypiska, så Varmbadhusets fönster återanvänds där.

  Utbytta fönster efterliknar de gamla. Allt arbete är gjort med varsamhet och med respekt för husets kulturhistoriska värde. Men som så ofta i arbeten i gamla hus så stöter man på oväntat.

  - Vi hade misstanke om att Gesimsrännan*, takavvattningen, skulle vara rutten. Det var den, dock i lite mer omfattning än vad vi först trott, säger Jimmy.

  Gesimränna, en ränna i trä som är till för takavvattningen i byggnaden. I botten är rännan på bilden rutten.

  I Gesimrännans botten skymtar det ruttna trät.

  Det upptäcktes även stålbalkar i fasaden som också behövde bytas ut. Extra arbeten som resulterade i att renoveringen drog ut på tiden.

  - Planen var att det skulle varit klart i somras men det blev klart först nu. Trots att vi stött på oförutsedda grejer som inneburit merarbete ser vi ut att landa inom budget som varit 5,7 miljoner. Exakt siffra finns först när slutkostnadsrapporten är klar, säger Jimmy Emanuelsson.

  Robin Björk är fastighetsförvaltare på VFAB och ansvarar för Varmbadhusets långsiktiga kondition.

  - Jag är mycket nöjd med resultatet och vill tacka hyresgäster och besökare i huset för deras tålamod och god förståelse under hela renoveringen.

  Nu står Varmbadhuset klart. Den med skarpt öga kan se att alla sidor av Varmbadhuset inte har exakt samma uttryck. Det beror på att gaveln mot sydväst renoverades i omgångar under 2015 och 2019. Då målades putsen och skiljer sig lite i uttryck där av. När det är dags för underhåll kommer infärgat kalkbruk användas även här.

  *Gesimsränna är rektangulära inbyggda rännor som hänger utanför fasadlivet. De används som takavvattning, oftast tillsammans med utvändiga stuprör.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: