Upphandling - Förskola i Trönningenäs

  I natursköna Trönningenäs, norr om Varberg har vi fått i uppdrag att bygga en förskola. Förskolan ska ge plats för 80 barn fördelat på fyra avdelningar. Här ska inrymmas mottagningskök, gemensam matsal, personalutrymmen och teknikrum.

  Utöver förskolebyggnaden ska det också byggas varm- och kallförråd samt återvinningshus. Utemiljön är väl tilltagen och öppnar upp för många spännande lösningar. Här planeras en ”trygg zon” närmast byggnaden, med lekytor för lekställningar och annan utrustning. Gården ska också innehålla en ”vild zon” där äldre barn kan leka fritt och yngre barn kan använda området som utflyktsmål.

  Upphandlingen ligger just nu ute på TendSign och där finns möjlighet att ställa frågor under anbudstiden. Entreprenadformen är totalentreprenad och sista anbudsdag är 9 januari.

  Förskolan byggs på uppdrag av Varbergs kommun.

  Illustration av Trönningenäs förskola. Tre grå byggnader med gröna tak är sammanbyggda med mindre gröna byggnader.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: